Subvention, subsidie advies
Home > Home > E-mail diclaimer

E-mail diclaimer

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u niet de geadresseerde(n) bent, wordt u vriendelijk verzocht bovenstaande afzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Subvention Groep BV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail bericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Op alle leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals die zijn gedeponeerd bij de k.v.k. te Zwolle onder k.v.k.nr. 55379443.

 

 

 

Nieuwste projecten