Subvention, subsidie advies
Home > Home > E-mail diclaimer

E-mail diclaimer

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u niet de geadresseerde(n) bent, wordt u vriendelijk verzocht bovenstaande afzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Subvention Groep BV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail bericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Op alle leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals die zijn gedeponeerd bij de k.v.k. te Zwolle onder k.v.k.nr. 55379443.