Subvention, subsidie advies
Home > Over ons > Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Subvention Groep kiest voor duurzaam!

 

Voor de toekomst is het belangrijk dat we verantwoorde keuzes maken. Veel van onze klanten streven naar realisatie van duurzame diensten en producten. Daar willen wij als Subvention Groep graag aan bijdragen: samen werken aan een duurzame wereld én toekomst. Dat betekent dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid erkennen en actief rekening houden met de gevolgen voor het milieu en het welzijn van de mensen binnen en buiten onze organisatie. Ons streven? Een optimale balans tussen People, Planet en Profit.

 

MVO jaarverslag 2016
Ieder jaar publiceren wij het MVO-jaarverslag van de Subvention Groep. Een document waar we trots op zijn. Door de jaren heen is maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel geworden van ons DNA. Wij willen een professionele organisatie zijn die serieus te werk gaat en die verantwoordelijk omgaat met onze medewerkers, klanten, relaties en maatschappij. 

 

Duurzaam beleid

Om concreet vorm te geven aan onze MVO-plannen, werken we met de ISO26000. Dat is de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen die helpt om een MVO-beleid te implementeren. Hier vindt u onze zelfverklaring. In het kader van de ISO26000 hebben wij vier MVO-pijlers benoemd: duurzame organisatie, duurzame relaties, transparantie en samen verduurzamen. Voor elke pijler hebben we op verschillende deelthema's beleid, doelstellingen en maatregelen geformuleerd. In het jaarverslag leest u wat de resultaten van 2016 zijn en wat de maatregelen zijn die we dit jaar willen nemen. 

 

                           

Downloads

MVO-jaarverslag Subvention Groep

ISO26000 Zelfverklaring