Subvention, subsidie advies
Home > Over ons > Subvention Fonds

Subvention Fonds

Ontvang een bijdrage uit het Subvention Fonds

Voor de toekomst is het belangrijk dat we verantwoorde keuzes maken. Veel van onze klanten streven naar realisatie van duurzame diensten en producten. Op die manier dragen we bij aan een betere wereld. De Subvention Groep wil samen werken aan een duurzame toekomst. Samen maken we het verschil!

 

Subvention Fonds

Het Subvention Fonds wil actief bijdragen aan maatschappelijke initiatieven. Projecten die de wereld om ons heen net een stukje beter maken. Met dit fonds willen we unieke initiatieven een steuntje in de rug bieden.

 

Visie en doelstelling

In onze optiek betekent een duurzame samenleving een samenleving waarbij de kwaliteit van leven van de mens centraal staat. Het Subvention Fonds heeft als doelstelling:

 

 

Voor wie?

Uw stichting, vereniging of organisatie draagt bij aan maatschappelijk initiatief in Nederland. U ziet waar het beter kan en zet een project op dat bijdraagt aan de versterking van het maatschappelijke leven.

 

Bijdrage

Het maximale bedrag wat per project wordt uitgekeerd is vastgesteld op € 1.000,-.

 

Voorwaarden

Om een aanvraag in te kunnen dienen moet het project voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden staan, samen met enkele regels, beschreven in het reglement van het Subvention Fonds

 

Beoordeling

Het Subvention Fonds beoordeelt het project op basis van maatschappelijke relevantie en financiële noodzaak. Na afloop van ieder kwartaal worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld. 

 

Aanvragen

 

 

 

 


Nieuwste projecten