Subvention, subsidie advies

Agrarische investeringsprojecten

Met kennis de boer op

Home > Specialismen > Agrarische investeringsprojecten
In de agrarische sector wordt er steeds meer aandacht besteed aan energie, milieu, dierenwelzijn en productkwaliteit. De overheid dringt stevig aan tot duurzamer en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om deze ontwikkelingen aan te moedigen zijn er vanuit Europa, nationale overheden, lokale overheden en fondsen diverse stimuleringsregelingen beschikbaar.
lees meer

In de agrarische sector wordt er steeds meer aandacht besteed aan energie, milieu, dierenwelzijn en productkwaliteit. De overheid dringt stevig aan tot duurzamer en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om deze ontwikkelingen aan te moedigen zijn er vanuit Europa, nationale overheden, lokale overheden en fondsen diverse stimuleringsregelingen beschikbaar.

 

Subvention is gespecialiseerd in het verwerven van subsidies in de agrarische sector. In nauw overleg met alle betrokken partijen begeleiden we de subsidietrajecten en vormen we de "spin in het web". Vaak zijn we al in de planfase betrokken bij een project. We spreken de taal van de ondernemer en kunnen op een heldere manier in kaart brengen wat de eventuele subsidiemogelijkheden zijn. We denken mee met het project. Door middel van kosten / baten-analyses en het geven van adviezen op basis van onze jarenlange subsidie-ervaring dragen we bij tot subsidie-optimalisatie van het project. Behalve de technische aspecten zijn de financiële en juridische aspecten van groot belang bij een project.

 

Time-management speelt een belangrijke rol bij bouw- en investeringsprojecten.

Diverse subsidies dienen voor de start van een project te worden aangevraagd, sommige binnen drie maanden na opdrachtverstrekking en soms moet de subsidie achteraf aangevraagd worden. We zorgen voor de bewaking van termijnen en houden de deadlines in de gaten. Een dag te laat betekent geen subsidie.

Daarnaast adviseren we u over het moment van investeren in verband met wijzigende regelgeving of dreigende uitputting van subsidiebudgetten.

 

Uw project is bij Subvention in goede handen.

De afgelopen jaren hebben we uitgebreid ervaring opgedaan bij vele agrarische investeringsprojecten. Hierbij kan gedacht worden aan nieuwbouw of renovatie van rundvee-, pluimvee- en varkensstallen, aardappelbewaarplaatsen, kassen, mobiele machines, duurzame verwarming en verwerking van mest.

 

Als u Subvention inschakelt krijgt u de beschikking over een team van ervaren specialisten die al jarenlang agrarische ondernemingen begeleidt bij het verwerven van subsidies.

minder tekst

Nieuws

in Agrarische investeringsprojecten
20151118-Wilco-Ruitenberg-LR.jpg
Wilco

Nieuwe subsidieregeling voor de kalversector

13 juni 2018 - Op 11 juni is bekend geworden dat er een nieuwe subsidieregeling beschikbaar gesteld wordt voor de kalversector. Het gaat hierbij om welzijnsvriendelijke vloeren (een roostervloer voorzien van indrukbare toplaag) en ammoniak reducerende systemen.
20151118-Wilco-Ruitenberg-LR.jpg
Wilco

Wacht niet tot 2019 met het verwijderen van asbestdaken!

03 mei 2018 - Als ingangsjaar voor het verbod op asbestdaken houdt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vast aan 2024. Maak nog dit jaar gebruik van de subsidieregeling.
20151118-Marco-Laarman-LR.jpg
Marco

Subsidie voor uw investeringen met POP3-regeling waterkwaliteit

19 apr 2018 - Het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma ‘Fysieke investeringen water’ is in Flevoland opengesteld tot 25 mei. In deze regeling past een groot aantal investeringen die bijdragen aan een betere waterkwaliteit. Bekijk hier of uw investering in aanmerking komt voor subsidie.
20151118-Marco-Laarman-LR.jpg
Marco

Met subsidie investeren in uw agrarische bedrijf

29 mrt 2018 - Wanneer u als landbouwer gaat investeren, dan liggen er voor thema’s als innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht interessante subsidiekansen.
20151118-Marco-Laarman-LR.jpg
Marco

Subsidie voor investeringen in innovatie en verduurzaming Groningse veehouderij

07 feb 2018 - Van 1 maart tot 1 mei 2018 stelt de provincie Groningen een subsidieregeling open voor fysieke investeringen in vernieuwing en verduurzaming van veehouderijbedrijven voor varkens, vleeskalveren en pluimvee.
20151118-Jan-van-den-Heuvel-LR.jpg
Jan

Ook in 2018 subsidie voor verwijderen asbestdaken

01 feb 2018 - Het saneren van asbestdaken staat nog steeds hoog op de agenda in Nederland. Ook in 2018 is er subsidiebudget beschikbaar voor de verwijdering van asbestdaken. Hebt u nog een asbestdak en bent u van plan om hierin te saneren in 2018?
20151118-Jan-van-den-Heuvel-LR.jpg
Jan

Kansen voor agrarische sector door EIA 2018

05 jan 2018 - Wilt u komend jaar investeren in uw bedrijf? Met de Energie Investeringsaftrek (EIA) liggen er in 2018 interessante kansen. De EIA biedt u als ondernemer een fiscaal voordeel als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen. In 2018 is dat een extra aftrekpost van 54,5% over het subsidiabele bedrag van uw investering.
20151118-Wilco-Ruitenberg-LR.jpg
Wilco

Kansen voor agrarische sector door MIA 2018

05 jan 2018 - Kiest u in 2018 voor milieuvriendelijke investeringen in uw bedrijf, dan liggen er interessante kansen. Met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) komt u wellicht in aanmerking voor fiscaal voordeel. De regelingen zijn eind december gepubliceerd en de percentages ten opzichte van 2017 zijn onveranderd.
20151118-Marco-Laarman-LR.jpg
Marco

Fiscaal voordeel bij investering in duurzame stallen

05 jan 2018 - In 2018 is voor het investeren in duurzame stallen opnieuw fiscale subsidie mogelijk. Om in aanmerking te komen, moet u echter voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Per 1 januari 2018 geldt een nieuwe versie van de maatlat en die is geldig voor de komende twee jaar.
20151118-Wilco-Ruitenberg-LR.jpg
Wilco

Fiscaal voordeel bij emissiearm erf

05 jan 2018 - Investeert u dit jaar in een emissiearm erf, dan komt u in aanmerking voor fiscaal voordeel. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is het doel gesteld dat er in 2027 nul emissie is naar het oppervlaktewater. Boerenerven spelen daar een belangrijke rol in en de overheid wil daarom de investeringen in integraal emissiearmere erven stimuleren.
20151118-Jan-van-den-Heuvel-LR.jpg
Jan

Subsidieopenstelling Jonge Landbouwers 2018

24 nov 2017 - Gaat u als jonge landbouwer investeren? Goed nieuws: de subsidieregeling Jonge Landbouwers wordt weer opengesteld. Van 4 december 2017 t/m 15 januari 2018 kunt u voor maximaal 3 investeringen een aanvraag indienen.

Recente projecten

in Agrarische investeringsprojecten
Open-huis.PNG

19 mei open huis duurzame pluimveestal Hoogenweg

Op zaterdag 19 mei bent u van harte welkom bij het open huis van pluimveebedrijf Van Laar in Hoogenweg.

6 oktober open dag vleeskuikenouderdierenstal Lutten

Open-dag-familie-Wolters.jpg
Vrijdag 6 oktober bent u van harte welkom bij een van onze klanten. Op hun open dag kunt u de compleet nieuwe vleeskuikenouderdierenstal komen bezichtigen.

21 juli open dag biologische leghennenstal Zeewolde

Open-dag-familie-Smid.jpg
Vrijdag 21 juli bent u van harte welkom bij familie Smid om de nieuwe biologische leghennenstal te komen bezichtigen.

14 juli open dag vleeskuikenbedrijf Lelystad

Open-dag-familie-van-de-Bunt.jpg
Bezichtig vrijdag 14 juli een nieuwe stal voor scharrelvleeskuikens. U bent van harte welkom op de open dag van familie Van de Bunt uit Lelystad.

1 juli open dag melkveestal Bodegraven

Open-dag-De-GraafSubvention.jpg
Zaterdag 1 juli bent u van harte welkom op de open dag bij familie De Graaf om de nieuwe melkveestal te bezichtigen.

Project familie Hollander in Gasteren voltooid

Open-dag-HollanderSubvention_2.jpg
De familie Hollander heet u van harte welkom om het eindresultaat te komen bezichtigen!

Nieuw melkveebedrijf Warmelink in Heemserveen

Open-dag-WarmelinkSubvention.jpg
Vrijdag 20 januari bent u welkom op de open dag van melkveebedrijf Warmelink in Heemserveen.

Nieuwe vleesvarkensstal familie Bosch in Loozen

VleesvarkensSubvention.jpg
De Familie Loozen heeft een nieuwe vleesvarkensstal met ruimte voor 2.250 varkens.

Beurs: Landbouwdagen Intensieve Veehouderij Hardenberg

LIVSubvention.PNG
Bent u erbij op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij? Subvention hoopt u te verwelkomen op 25, 26 of 27 oktober in de Evenementenhal te Hardenberg. Bezoek onze stand en doe mee aan de prijsvraag en win!

Beurs: Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg

RMVHardenbergSubvention.PNG
Bent u erbij op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen? Subvention hoopt u te verwelkomen op 1, 2 en 3 november in de Evenementenhal te Hardenberg. Bezoek onze stand en doe mee aan de prijsvraag en win!

Referenties

in "Agrarische investeringsprojecten"
  • Ijsboerderij-bonestroo.png

Contactpersonen

in "Agrarische investeringsprojecten"

Wilco Ruitenberg

20151118-Wilco-Ruitenberg-LR.jpg Locatie: Zwolle
Bellen: 038 - 853 13 85
Email Wilco

Marco Laarman

20151118-Marco-Laarman-LR.jpg Locatie: Zwolle
Bellen: 038 - 853 13 85
Email Marco

Jan van den Heuvel

20151118-Jan-van-den-Heuvel-LR.jpg Locatie: Zwolle
Bellen: 038 - 853 13 85
Email Jan