Subvention, subsidie advies

Agrarische investeringsprojecten

Met kennis de boer op

Home > Specialismen > Agrarische investeringsprojecten > Nieuws Agrarische Investeringsprojecten

Nieuws Agrarische Investeringsprojecten

< vorige 1 2 3 4 volgende >
20151118-Wilco-Ruitenberg-LR.jpg
Wilco

Wacht niet tot 2019 met het verwijderen van asbestdaken!

03 mei 2018 - Als ingangsjaar voor het verbod op asbestdaken houdt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vast aan 2024. Maak nog dit jaar gebruik van de subsidieregeling.
20151118-Marco-Laarman-LR.jpg
Marco

Subsidie voor uw investeringen met POP3-regeling waterkwaliteit

19 apr 2018 - Het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma ‘Fysieke investeringen water’ is in Flevoland opengesteld tot 25 mei. In deze regeling past een groot aantal investeringen die bijdragen aan een betere waterkwaliteit. Bekijk hier of uw investering in aanmerking komt voor subsidie.
20151118-Marco-Laarman-LR.jpg
Marco

Met subsidie investeren in uw agrarische bedrijf

29 mrt 2018 - Wanneer u als landbouwer gaat investeren, dan liggen er voor thema’s als innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht interessante subsidiekansen.
20151118-Wilco-Ruitenberg-LR.jpg
Wilco

Subsidie voor Overijsselse landbouwers met POP3-regeling

27 feb 2018 - Gaat u dit jaar als Overijsselse landbouwer investeren, dan ligt er met de POP3-regeling een interessante kans voor u. Vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) wordt namelijk subsidie geboden bij fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw. Aanvragen is mogelijk tot en met 6 april 2018.
20151118-Marco-Laarman-LR.jpg
Marco

Subsidie voor investeringen in innovatie en verduurzaming Groningse veehouderij

07 feb 2018 - Van 1 maart tot 1 mei 2018 stelt de provincie Groningen een subsidieregeling open voor fysieke investeringen in vernieuwing en verduurzaming van veehouderijbedrijven voor varkens, vleeskalveren en pluimvee.
20151118-Jan-van-den-Heuvel-LR.jpg
Jan

Ook in 2018 subsidie voor verwijderen asbestdaken

01 feb 2018 - Het saneren van asbestdaken staat nog steeds hoog op de agenda in Nederland. Ook in 2018 is er subsidiebudget beschikbaar voor de verwijdering van asbestdaken. Hebt u nog een asbestdak en bent u van plan om hierin te saneren in 2018?
20151118-Jan-van-den-Heuvel-LR.jpg
Jan

Kansen voor agrarische sector door EIA 2018

05 jan 2018 - Wilt u komend jaar investeren in uw bedrijf? Met de Energie Investeringsaftrek (EIA) liggen er in 2018 interessante kansen. De EIA biedt u als ondernemer een fiscaal voordeel als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen. In 2018 is dat een extra aftrekpost van 54,5% over het subsidiabele bedrag van uw investering.
20151118-Wilco-Ruitenberg-LR.jpg
Wilco

Kansen voor agrarische sector door MIA 2018

05 jan 2018 - Kiest u in 2018 voor milieuvriendelijke investeringen in uw bedrijf, dan liggen er interessante kansen. Met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) komt u wellicht in aanmerking voor fiscaal voordeel. De regelingen zijn eind december gepubliceerd en de percentages ten opzichte van 2017 zijn onveranderd.
20151118-Marco-Laarman-LR.jpg
Marco

Fiscaal voordeel bij investering in duurzame stallen

05 jan 2018 - In 2018 is voor het investeren in duurzame stallen opnieuw fiscale subsidie mogelijk. Om in aanmerking te komen, moet u echter voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Per 1 januari 2018 geldt een nieuwe versie van de maatlat en die is geldig voor de komende twee jaar.
20151118-Wilco-Ruitenberg-LR.jpg
Wilco

Fiscaal voordeel bij emissiearm erf

05 jan 2018 - Investeert u dit jaar in een emissiearm erf, dan komt u in aanmerking voor fiscaal voordeel. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is het doel gesteld dat er in 2027 nul emissie is naar het oppervlaktewater. Boerenerven spelen daar een belangrijke rol in en de overheid wil daarom de investeringen in integraal emissiearmere erven stimuleren.
< vorige 1 2 3 4 volgende >