Subvention, subsidie advies

Agrarische investeringsprojecten

Met kennis de boer op

Investeringslijst Jonge Landbouwers 2018

24 nov 2017 | Gepost door: Marco

Voor de subsidieregeling Jonge Landbouwers komen alleen de investeringen in aanmerking die op de investeringslijst staan. In onderstaande tabel is te zien welke investeringen dat zijn en welke score erbij hoort. Let op: de lijst kan per provincie verschillen, omdat provincies zelf kunnen besluiten om bepaalde categorieën wel of niet open te stellen. 

 

 

 INVESTERINGSCATEGORIE

SCORE

1

 Zonnepanelen voor eigen gebruik 

 Windmolen voor eigen gebruik 

 Vergister 

6

 Warmtekracht werkend op biomassa 

 Warmtekracht regulier, niet geschikt voor biomassa 

 Kleine windturbine (zonder vergunning) 

 Systemen voor precisielandbouw (incl. GPS-apparatuur) 

8  Mechanische mestscheidingsinstallatie 6
9  Machine voor niet-kerende grondbewerking 10
10  Machine voor spitten, zaaien en poten/planten tegelijk 10
11  Voorzieningen voor weidegang 7
12  Koematras, waterbed 6
13  Varkensvriendelijke vloeren 6
14  Open watervoorzieningen voor pluimvee 6
15  Padcooling in stallen 5
16  Temperatuurregulatie door warmtewisselaars, warmtepompen of aardwarmtesystemen 6
17  Waterbeheervoorzieningen ter voorkoming van erfafspoeling 8
18  Spuitmachine met restvloeistofreductie 9
19  Emissie-arme vloer in melkveehouderij 7
20  Biobed of biofilter 5
21  Fijnstofreducerende maatregelen 8
22  Geautomatiseerd systeem voor afvoer strooisel bij pluimvee 6
23  Luchtwassystemen in de veehouderij 5
24  Omgekeerde osmose van spuiwater 5
25  Potafdekinstallatie 5
26  Elektrische voertuigen voor landbouwgerichte activiteiten 6
27  Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers 5

 

Meer weten?

M?

Wilt u meer weten over de subsidieregeling Jonge Landbouwers? Onze subsidieadviseurs bespreken graag samen de mogelijkheden. Zij leggen u van a tot z uit hoe de aanvraag verloopt, waar de kansen liggen en hoe de beoordeling en puntentoekenning in zijn werk gaat. Neem vrijblijvend contact op via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van het contactformulier.