Subvention, subsidie advies

Agrarische investeringsprojecten

Met kennis de boer op

Home > Specialismen > Agrarische investeringsprojecten > Nieuws Agrarische Investeringsprojecten > Subsidie voor investeringen in innovatie en verduurzaming Groningse veehouderij

Subsidie voor investeringen in innovatie en verduurzaming Groningse veehouderij

07 feb 2018 | Gepost door: Marco

Van 1 maart tot 1 mei 2018 stelt de provincie Groningen een subsidieregeling open voor fysieke investeringen in vernieuwing en verduurzaming van veehouderijbedrijven voor varkens, vleeskalveren en pluimvee. Een kans voor u als agrariër in Groningen om extra te investeren in verduurzaming van uw bedrijf. In totaal is er 2 miljoen euro beschikbaar.

 

Investeringen Groningse veehouderij

De subsidie is bedoeld voor investeringen in de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken en om de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties. Denk hierbij aan:

 

Subsidie

De subsidie bedraagt dan 40% van de subsidiabele kosten. Dit betekent dat de overige 60% uit eigen middelen moet komen. De minimale subsidie is € 10.000, dat betekent dat de minimale investering € 25.000 moet zijn. U kunt maximaal €100.000 ontvangen. Ook de eventuele installatiekosten van een investering komen in aanmerking voor subsidie.

 

Investeringslijst

Er is een investeringslijst opgesteld van alle fysieke investeringen die in aanmerking komen voor de subsidieregeling. Alle aanvragen krijgen punten toegekend aan de hand van deze investeringslijst. Aanvragen worden gerangschikt op basis van score.

 

Gaat u investeren?

Gaat u investeren in een van de maatregelen uit de investeringslijst? Neem contact met ons op via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van het contactformulier. Wij helpen u graag de mogelijkheden in kaart te brengen.