Subvention, subsidie advies

Agrarische investeringsprojecten

Met kennis de boer op

Home > Specialismen > Agrarische investeringsprojecten > Nieuws Agrarische Investeringsprojecten > Subsidie voor uw investeringen met POP3-regeling waterkwaliteit

Subsidie voor uw investeringen met POP3-regeling waterkwaliteit

19 apr 2018 | Gepost door: Marco

 

Op 5 maart is het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma ‘Fysieke investeringen water’ in Flevoland opengegaan. De sluitingsdatum is 25 mei. In deze regeling past een groot aantal investeringen die bijdragen aan een betere waterkwaliteit. Denk daarbij aan spuittechnieken die drift beperken, banddrukwisselsystemen, beslissingsondersteunende systemen, peilgestuurde drainage en machines voor mechanische onkruidbestrijding. Op onze website vindt u de complete lijst.
De POP3-regeling
Het subsidiepercentage voor deze regeling bedraagt 40% van de totale subsidiabele projectkosten. In de overige 60% van de kosten moet de aanvrager zelf voorzien. Bij deze regeling is de ondergrens van het subsidiebedrag 100.000 euro per aanvraag. Dat wil zeggen dat het minimale investeringsbedrag  250.000 euro is. Dit betekent dat óf individuele aanvragen meerdere investeringen moeten bevatten, óf dat met meerdere ondernemers een gezamenlijke aanvraag gedaan moet worden. Daar komt bij dat bij sommige investeringen maar een deel subsidiabel is. Als u bijvoorbeeld een spuit koopt met Wingsprayer, dan is alleen de Wingsprayer met alles wat erbij hoort subsidiabel.
Hulp bij uw subsidieaanvraag 
Subvention pakt deze subsidieaanvraag voor u op. Om dat te kunnen doen is het uiteraard noodzakelijk om te weten welke ondernemers met welke investeringen denken mee te doen. Meldt u dus alleen aan als u redelijk concrete plannen hebt. Als u al een investeringsopdracht hebt gedaan, kunt u helaas niet meer meedoen met deze regeling.
Kansen vergroten voor uw investering
Om de kans op een succesvolle aanvraag zo groot mogelijk te maken, houden we een zekere mate van vrijheid om bepaalde investeringen te clusteren. Als we dit gedaan hebben, koppelen we dat uiteraard terug. We zullen u dan ook informeren onder welke financiële condities wij de aanvraag voor u doen. 
We kiezen voor deze aanpak omdat de aanvragen worden beoordeeld op basis van effectiviteit en milieuwinst. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt aan de hand van vooraf gestelde selectiecriteria welke aanvragen gehonoreerd worden. De hoogst scorende aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, tot het subsidieplafond bereikt is. 
Voor 1 mei uw investering aanmelden
Hebt u concrete plannen om te investeren in een machine die op de lijst staat, meldt u dan voor 1 mei bij ons. De verwachting is dat de toekenning van de subsidies in het najaar van 2018 plaatsvindt.
Wilt u meer weten over deze regeling, de voorwaarden en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Marco Laarman via 038 - 853 1385 of door het invullen van ons contactformulier. 

Op 5 maart is het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma ‘Fysieke investeringen water’ in Flevoland opengesteld. In deze regeling past een groot aantal investeringen die bijdragen aan een betere waterkwaliteit. Denk daarbij aan spuittechnieken die drift beperken, banddrukwisselsystemen, beslissingsondersteunende systemen, peilgestuurde drainage en machines voor mechanische onkruidbestrijding. Bekijk in deze investeringslijst of uw investering in aanmerking komt. Let op, de sluitingsdatum is 25 mei aanstaande!

 

Wat houdt de POP3-regeling in?

Het subsidiepercentage voor deze regeling bedraagt 40% van de totale subsidiabele projectkosten. In de overige 60% van de kosten moet de aanvrager zelf voorzien. Bij deze regeling is de ondergrens van het subsidiebedrag €100.000 per aanvraag. Dat wil zeggen dat het minimale investeringsbedrag €250.000 is. Dit betekent dat individuele aanvragen meerdere investeringen moeten bevatten of dat met meerdere ondernemers een gezamenlijke aanvraag gedaan moet worden. Verder is bij sommige investeringen maar een deel subsidiabel. Als u bijvoorbeeld een spuit koopt met Wingsprayer, dan is alleen de Wingsprayer met alles wat erbij hoort subsidiabel.

 

Hulp nodig bij uw subsidieaanvraag?

Subvention pakt deze subsidieaanvraag graag voor u op. Hiervoor is het uiteraard noodzakelijk om te weten welke ondernemers met welke investeringen mee willen doen. Meld u daarom aan als u redelijk concrete plannen hebt. Heeft u al een investeringsopdracht gedaan, dan kunt u helaas niet meer meedoen met deze regeling.

 

Kansen vergroten voor uw investering

Om de kans op een succesvolle aanvraag voor u zo groot mogelijk te maken, houden we een zekere mate van vrijheid om bepaalde investeringen te clusteren. Als we dit gedaan hebben, koppelen we dat uiteraard terug. We informeren u dan ook onder welke financiële condities wij de aanvraag voor u doen.

 

We kiezen voor deze aanpak omdat de aanvragen worden beoordeeld op basis van effectiviteit en milieuwinst. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt aan de hand van vooraf gestelde selectiecriteria welke aanvragen gehonoreerd worden. De hoogst scorende aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, tot het subsidieplafond bereikt is.

 

Meld uw investering voor 1 mei aan!

Hebt u concrete plannen om te investeren in een machine die op de lijst staat, meld u dan voor 1 mei bij ons. U kunt daarvoor de ingevulde investeringslijst opsturen naar Marco Laarman of direct contact opnemen via  038 - 853 1385. Wij verwachten dat de toekenning van de subsidies in het najaar van 2018 plaatsvindt.

 

Wilt u meer weten over deze regeling, de voorwaarden en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Marco Laarman via 038 - 853 1385 of maak gebruik van ons contactformulier.

 

Bijlage: Subsidiabele activiteiten POP3-regeling Fysieke investeringen water Flevoland mei 2018 (Excel-document)