Subvention, subsidie advies

Agrarische investeringsprojecten

Met kennis de boer op

Home > Specialismen > Agrarische investeringsprojecten > Nieuws Agrarische Investeringsprojecten > Wijzigingen Maatlat Duurzame Veehouderij 2018

Wijzigingen Maatlat Duurzame Veehouderij 2018

24 nov 2017 | Gepost door: Marco

 

Wilt u investeren in nieuwbouw of verbouw van uw stal? Door gebruik te maken van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) kunt u in aanmerking komen voor fiscale subsidies. Onlangs zijn tijdens een hoorzitting de conceptvoorwaarden voor 2018 besproken. De belangrijkste onderdelen uit dat conceptvoorstel leest u in dit artikel. Eind december worden de definitieve eisen gepubliceerd.            

 

Belangrijkste onderdelen                                                                                                                                                                         

 

Ammoniak

De minimale ammoniakemissie voor 2018 blijft gelijk aan de huidige eisen. Er kunnen alleen extra punten verdiend worden voor de ‘vrije ruimte’ als gekozen wordt voor maatregelen die ammoniak aan de bron verminderen en meer ammoniak reduceren dan de minimale eis. Met de zogeheten end-of-pipetechnieken kunnen geen extra punten worden verdiend.  

 
Daglicht
Vorig jaar werden al eisen gesteld aan de bezetting voor vleeskuikens (max. 18 dieren per m2) en hokoppervlakte voor varkens (1,0 m2 voor een vleesvarken en 0,4 m2 voor een gespeende big). Voor deze diercategorieën is toen ook daglicht in de stal verplicht gesteld. Deze verplichting wordt in 2018 voor alle diercategorieën doorgevoerd. Voor melkvee en melkgeiten wordt in het conceptvoorstel gesproken over een verplichte randvoorwaarde van 20 % daglicht van het staloppervlak.

 

Bedrijf & Omgeving     
Er wordt gewerkt aan een aparte Maatlat Schoon Erf, waardoor een overlap ontstaat met enkele bedrijfs- & omgevingsmaatregelen binnen de MDV. Deze maatregelen moeten met elkaar in overeenstemming komen, waardoor binnen het thema Bedrijf & Omgeving wellicht nog een aanpassing komt. 

 

Melkschapen
In 2018 wordt het ook voor melkschapenstallen mogelijk om te certificeren volgens de Maatlate Duurzame Veehouderij.

 


Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Maatlat Duurzame Veehouderij? Onze adviseurs bespreken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn.
Neem vrijblijvend contact met ons op of laat uw gegevens achter.  

 

Vestiging Zwolle                           
038 – 853 13 85