Subvention, subsidie advies

Bouw- & Investeringsprojecten

Duurzaam investeren is de toekomst

Home > Specialismen > Bouw- & Investeringsprojecten > Projecten Bouw- & Investeringsprojecten > Mts. Boon & Seritech - Innovatief mestraffinagesysteem voor winning van energie en mineralen.

Mts. Boon & Seritech - Innovatief mestraffinagesysteem voor winning van energie en mineralen.

Project-Niek3.jpg

Maatschap Boon is een moderne agrarische onderneming in de vorm van een gemengd bedrijf. De onderneming omvat 400 hectare land waar spruiten, sperziebonen, uien en aardappelen op worden geteeld. Naast de teelt beschikt de onderneming over 230 stuks melkvee.

 

Samen met Seritech, een expert in het ontwerpen en ontwikkelen van installaties voor het opwekken van duurzame energie, is drie jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van het innovatieve mestraffinagesysteem. Vooraf was de verwachting de installatie binnen twee jaar draaiend te hebben. Het verwerken en raffineren heeft echter drie jaar geduurd voordat er tastbare resultaten op tafel liggen. Maar de mestraffinage draait!

 

Nieuwe uitdagingen melkveehouderij Nederland

Nederlandse melkveehouders stonden voor grote strategische keuzes. De melkquotering is verdwenen in begin 2015 en dit is een bedreiging voor de marktpositie van Nederlandse melkveehouderijen. Na afschaffing vormen de milieudoelen de nieuwe grenzen. Afspraken en ambities op het gebied van mineralenkringloop en uitstoot van gassen bepalen de ruimte voor groei van de veestapel.

De plaatsingsruimte voor mest werd sterk beperkt door de geplande aanscherping van de fosfaatgebruiksnorm in het voorjaar van 2015 en nieuwe Europese milieudoelen qua CO2- en methaanemissiebeperking. Fosfaatreductie en mestverwerking waren de grootste uitdaging.

 

Innovatief mestraffinage systeem, meer gas, minder fosfaat

Mts. Boon en Serigas hebben een innovatief mestraffinagesysteem ontwikkeld met vijf sequentiële reactoren en voor elk stadium eigen microbeomstandigheden. Hiermee wordt een 30% hogere gasopbrengst gerealiseerd en er zal nagenoeg geen digestaat resteren. Dit laatste is zeer interessant voor intensieve veehouderijen met groeiambities.

Effectief en innovatief raffineren van mest

 

Effectief en innovatief raffineren van mest

Vijf sequentiële reactoren met eigen microbeomstandigheden

De nieuwe mestraffinage van Seritech en Boon behaald met de gepatenteerde techniek 'Microbode Incubated Bio Reactor' een volledig verteerde biomassa (incl. lignine, cellulose en hemi cellulose) binnen 10-24 dagen tijd. De CO2-rebreather zet het CO2 om in CO en een fractie H2, hiermee wordt de productie van biomassa met 15 tot 20% verhoogd. Hiermee is het gasrendement minstens 30% hoger dan een conventionele vergistingsinstallatie. De installatie zet 10% tot 15% van de droge stof in het substraat om naar pure nutriënten in de vorm van dikke fractie. Uit het digistaat wordt tot 90% van de mineralen en nutriënten in dikke fractie vorm teruggewonnen.

 

Reactor procedé

Het reactorprocedé is uniek, de microbe omstandigheden; de bacteriekolonies, zijn speciaal voor deze toepassing ontwikkeld. Per stap in het proces is er een unieke bacteriekolonie ontwikkeld. Verdeeld over vijf bioreactoren van ieders 12 bij 3 meter. Binnen een bioreactor zijn er verschillende compartimenten onderverdeeld en voor ieder compartiment een eigen bacteriekolonie. Dat houdt in dat een neer nauwgezet, gestuurd door samenstelling van substraat en voor ieder stadium van vergisting, een specifieke bacteriecultuur wordt geactiveerd. Ieder raffinagestadium is geoptimaliseerd voor de microbe omstandigheden. Het geheel wordt elektronisch bestuurd om de doorstroming, temperatuur, PH-waarde en de druk te waarborgen. De biomassa loopt via de vijf reactoren met ieders 3 compartimenten sequentieel en anaerobe het proces door.

 

 

 

Innovatief energie winnen tijdens raffinage: zuivere methaan en zuivere koolstofdioxide

Seritech is in staat om in de reactor een volledige vergisting van de organische stof te bewerkstelligen. Er is een continue balans te tussen de CO2-reactor en de bioreactoren, waardoor biogas wordt geproduceerd met een methaangehalte van 70% à 80%.

 

Lignocellulosehoudende biomassa vergisten

De revolutionaire microbiologische werkingsprincipes van de mestraffinage maken het mogelijk om Lignocellulosehoudende biomassa (zoals teeltafval, hout, stro en waterhyacinten) te vergisten. Aan de hand van een analyse van het beschikbare plantaardige materiaal wordt een optimale bacteriekolonie samengesteld waardoor zelfs cellulose, hemicellulose en lignine vergist worden.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen rondom de mestraffinage? Houd deze website in de gaten of kijk op http://www.serigasinternational.com/