Subvention, subsidie advies

Duurzame energie

Vandaag werken aan overmorgen

Home > Specialismen > Duurzame energie > Nieuws Duurzame Energie > Hernieuwbare energie produceren met de SDE+ 2018

Hernieuwbare energie produceren met de SDE+ 2018

01 feb 2018 | Gepost door: Wilco

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon door het verschil tussen de kostprijs en de grijze stroom of gasprijs te subsidiëren over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, is afhankelijk van de technologie die u gebruikt. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toegepaste technologie en de hoeveelheid duurzame energie die u produceert.

 

Waarvoor geldt SDE+?

In 2018 is SDE+ opengesteld voor de productie van:

Zon-PV populair

De SDE+ 2018 is voor verschillende categorieën opengesteld. Maar Zon-PV blijkt ieder jaar een populaire categorie te zijn. Bent u van plan te investeren in Zon-PV? In dit artikel leest u alles over Zon-PV in combinatie met de SDE+ 2018.

 

Productie van energie uit biomassa

U kunt in de voorjaarsronde van de SDE+ 2018 subsidie aanvragen voor allesvergisting, mestvergisting, monomestvergisting, thermische conversie, rioolwaterzuivering en vergassing. Belangrijke wijziging ten opzichte van vorige jaar is dat de categorie ‘Verlengde levensduur’ niet meer wordt opengesteld.

 

Openstellingsrondes

SDE+ heeft in 2018 twee openstellingsrondes. Iedere ronde heeft drie fases met elk een maximum fasebedrag. Per openstellingsronde is er één budget voor alle categorieën samen. In de eerste fase kunnen de ‘goedkopere’ technieken subsidie aanvragen. Ook kunt u subsidie aanvragen voor een bedrag dat lager is dan het maximum basisbedrag van de betreffende technologie, de zogenoemde vrije categorie.

 

SDE+ kansrijk voor u?

Wanneer is het nu precies kansrijk om gebruik te maken van de SDE+ 2018? Wanneer moet u een aanvraag indienen en waar moet deze aan voldoen? De SDE+ is een gecompliceerde stimuleringsregeling waarbij u aan veel uiteenlopende eisen moet voldoen. Onze ervaren subsidieadviseurs helpen u daar graag bij. Neem vrijblijvend contact op via 038 – 853 1385 of maak gebruik van het contactformulier.