Subvention, subsidie advies

Duurzame energie

Vandaag werken aan overmorgen

Home > Specialismen > Duurzame energie > Nieuws Duurzame Energie > Investeren in Zon-PV met de SDE+ 2018

Investeren in Zon-PV met de SDE+ 2018

01 feb 2018 | Gepost door: Peter

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van energie die wordt gewonnen uit biomassa, water, wind en zon. In 2018 is er voor de eerste openstellingsronde € 6 miljard subsidie beschikbaar.

 

Stimuleringsregeling productie hernieuwbare energie

De SDE+ is een regeling die de productie van hernieuwbare energie stimuleert. Dat gebeurt in de vorm van subsidie: over een periode van 8, 12 of 15 jaar wordt jaarlijks een compensatiebedrag uitbetaald. Het gaat dan om het verschil tussen de kostprijs van een hernieuwbaar energieproject en de prijs voor grijze stroom of gas. Hoeveel subsidie u kunt krijgen is afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid energie die u gaat produceren.

 

Investeren in Zon-PV

De subsidie kan worden aangevraagd voor zonne-installaties en/of zonnevelden met een opgesteld vermogen groter dan 15 kiloWattpiek (kWp) en een grootverbruikersaansluiting ( > 3*80A) . Dat staat gelijk aan ongeveer 60 opgestelde zon PV panelen. Er wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën:

  1. Zon-PV met een piekvermogen ≥ 15 kWp en < 1 MWp
  2. Zon-PV met een piekvermogen ≥ 1 MWp

Belangrijkste wijziging: ‘Netlevering’ en ‘Niet-netlevering’

Belangrijkste wijziging in de SDE+ 2018 zijn de verschillende correctiebedragen voor ‘netlevering’ en ‘niet-netlevering’. Bij ‘niet-netlevering’, dus bij eigen gebruik, is er een groter financieel voordeel omdat u de opgewekte elektriciteit zelf gebruikt. Daarom is een hoger correctiebedrag vastgesteld.

 

Aanvraagfases

Binnen de tweede openstellingsronde zijn er twee ronden waarbinnen u uw aanvraag kunt indienen. De voorjaarsronde opent op 13 maart en sluit op 5 april 2018. Iedere ronde is opgedeeld in 3 fases en per fase loopt het subsidiebedrag op.

 

Tarieven

 

 

Het netto subsidiebedrag per opgewekte kWh is de vergoeding van het fasebedrag minus het correctiebedrag. In de eerste fase kunnen alleen projecten worden ingediend met een basisbedrag tot maximaal 9 eurocent per kWh. Vervolgens wordt dat stapsgewijs verhoogd tot 11,2 eurocent per kWh.

 

Wanneer vraagt u nu precies subsidie aan?

Het is belangrijk om erachter te komen in welke fase u uw aanvraag het beste kunt indienen en waar u rekening mee moet houden om succesvol gebruik te maken van de SDE+ 2018. U moet aan veel uiteenlopende eisen voldoen, zoals vergunningen, deadlines in opdrachtverstrekking en ingebruikname. Onze ervaren subsidieadviseurs helpen u daar graag bij. Neem vrijblijvend contact op via 053 - 434 85 12 of maak gebruik van het contactformulier.