Subvention, subsidie advies

Duurzame energie

Vandaag werken aan overmorgen

Home > Specialismen > Duurzame energie > Kleinschalige mestvergisting op boerderijschaal

Kleinschalige mestvergisting op boerderijschaal

Maatschap Oude Lansink een melkveebedrijf te Fleringen en HoSt B.V. uit Hengelo zijn voornemens om voor gezamenlijk rekening een kleinschalige prefab mestvergistingsinstallatie te realiseren. Maatschap Oude Lansink is een bedrijf dat vanwege de hoge arbeidsintensiviteit en grote hoeveelheid benodigde vergistingsmaterialen geen co-vergistingsinstallatie wil. HoSt B.V. heeft een concept ontwikkeld waarmee vergisting op boerderijschaal op basis van laboratoriumresultaten haalbaar lijkt. Beide partijen hebben daarom besloten om een samenwerkingsproject te starten en het concept verder te ontwikkelen tot een volwaardige installatie.

 

De bedrijfsgrootte van Maatschap Oude Lansink sluit goed aan op de ontwerpgrootte van de mestvergistingsinstallatie. Hiervoor is een bedrijf met meer dan 130 melkkoeien vereist. Vanwege de ligging in Oost-Nederland kunnen resultaten van het project eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt bij andere melkveebedrijven in de regio.

 

Potentiële besparing

De jaarlijkse productie van drijfmest in Nederland bedraagt 65 miljoen ton. Bij dagverse vergisting kan hiermee 1,3 miljard m3 aardgas worden gewonnen. Indien alle beschikbare mest aangewend zou worden voor mestvergisting zou de potentiële CO2 reductie 9 miljoen ton CO2 bedragen. 4% van de totale CO2 uitstoot en 25% van de Nederlandse reductiedoelstelling.

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: "Europa investeert in zijn platteland" en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.