Subvention, subsidie advies

Innovatie

Een sprong voorwaarts

Home > Specialismen > Innovatie > Nieuws Innovatie > De Innovatiebox in 2017 - de wijzigingen

De Innovatiebox in 2017 - de wijzigingen

07 dec 2016 | Gepost door: Freerk Jan

De Innovatiebox is een fiscale maatregel om innovatie in Nederland te bevorderen. Winsten die voor de Innovatiebox kwalificeren, worden belast tegen een vennootschapsbelastingtarief van 5% in plaats van 20 of 25%. De Innovatiebox is van toepassing op winsten die worden verkregen uit patenten (of vergelijkbare rechten) en/of uit WBSO-projecten. In 2017 gaat er het een en ander wijzigen.

 

Wijzigingen Innovatiebox 2017

 

Kleine versus grote belastingplichtigen

Een belangrijke wijziging is dat er onderscheid gemaakt gaat worden tussen ‘kleine’ en ‘grote’ belastingplichtigen. Voor kleine belastingplichtigen is de S&O-verklaring (WBSO beschikking) op zichzelf een toegangsticket tot de Innovatiebox. Belastingplichtigen met een nettogroepsomzet van meer dan €50 miljoen per jaar of bruto voordelen uit innovatieve activa van meer dan €7,5 miljoen per jaar is naast een S&O-verklaring ook een patent (of een vergelijkbare recht) vereist.

 

Nexusbenadering

Een tweede wijziging is dat er vanaf 2017 een beperking aangebracht wordt aan de toerekenbare winst; de zogenaamde nexusbenadering wordt toegevoegd. Dit betekent dat een onderneming de Innovatiebox niet kan toepassen als hij een deel van de ontwikkeling uitbesteedt aan een verbonden lichaam, dat niet bij de fiscale eenheid hoort. Voor dat deel geldt het voordeel uit de Innovatiebox niet.

 

Voor wie is de Innovatiebox 2017 interessant?

De Innovatiebox is voor een kleine onderneming interessant wanneer deze minimaal eenmaal één S&O-verklaring heeft ontvangen. Voor grote bedrijven is het toepassen van de Innovatiebox pas mogelijk indien naast een S&O-verklaring men ook beschikt over een patent (of een vergelijkbare recht). Hoe hoog het voordeel vanuit de Innovatiebox is hangt af van vele factoren. Een belangrijke factor is vaak hoe groot de R&D rol is geweest bij de gehaalde of te behalen bedrijfswinsten.

 

De forfaitaire Innovatiebox

Een onderneming die voldoet aan de voorwaarden kan  altijd kiezen voor een vast bedrag (forfait) waarop hij de Innovatiebox wil toepassen. Het vaste bedrag is 25% van de totale winst van uw onderneming met een maximum van € 100.000 bedrijfswinst. Een onderneming hoeft dus niet uit te rekenen hoeveel winst er precies toegerekend moet worden aan een immaterieel activum dat is voortgebracht. Het maximale bedrag waarop de Innovatiebox mag worden toegepast op basis van het forfait is € 25.000. Het forfait mag worden toegepast in het jaar waarin het immateriële activum voor het eerst wordt voortgebracht en in de 2 volgende jaren. Jaarlijks levert dit een maximaal fiscaal voordeel op van € 5.000,- (20%vpb voordeel over maximaal €25.000,-).

 

Een andere, meer complexere, methode is het uitvoeren van functionele analyse: Welk deel van mijn bedrijfswinst kan ik toeschrijven aan mijn R&D activiteiten is daarbij een belangrijke vraag. In nauw overleg met de belastingdienst wordt vervolgens bepaald welk percentage van de winst in de box geplaatst mag worden. Er bestaat geen maximum zoals bij de forfaitaire regeling.

 

Rol Subvention

Of u gebruik kunt maken van de (forfaitaire) Innovatiebox en op welke wijze u hier maximaal van kunt profiteren is voor iedere onderneming weer anders. Daarom voert Subvention altijd een vooranalyse uit. Wij zetten alle facetten van de regeling voor u op een rij in relatie tot uw specifieke innovatie ondernemersactiviteten en verwachte bedrijfsresultaten. Samen met u gaan we in gesprek met de belastingdienst om tot een overeenkomst te komen.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gewijzigde Innovatiebox? Neem dan contact op met Freerk Jan Hoekstra via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van het contactformulier.