Subvention, subsidie advies

Innovatie

Een sprong voorwaarts

Home > Specialismen > Innovatie > Nieuws Innovatie > Innovatiesubsidie MIT: nieuwe openstelling voorjaar 2018

Innovatiesubsidie MIT: nieuwe openstelling voorjaar 2018

01 feb 2018 | Gepost door: Maarten

Gaat u dit jaar innoveren? Om als mkb’er uw ambitie te kunnen verwezenlijken, kunt u beroep doen op de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De subsidieregeling stimuleert mkb-bedrijven bij product- en procesontwikkeling. De openstellingsdatum van de eerste regio is inmiddels bekend: vanaf het voorjaar kunt u uw aanvraag indienen.   

 

MIT-projectvormen

Er zijn vier projectvormen waar u subsidie voor kunt aanvragen: kennisvouchers, adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten. Van de eerste drie zijn de officiële subsidiebedragen voor 2018 nog niet bekend, maar de verwachting is dat die hetzelfde zullen zijn als in 2017. De verwachte openstelling is in april 2018. 

 

1.      Kennisvouchers

Verwachte subsidie: maximaal 50% met een maximum subsidiebedrag van € 3.750,-

Een MIT-kennisvoucher is een 'waardebon' waarmee u een kennisvraag kunt laten beantwoorden door een kennisinstelling. De kennisvraag moet gericht zijn op de ontwikkeling van uw eigen producten, productieprocessen of diensten.

 

2.      Adviesprojecten

Verwachte subsidie: maximaal 50% met een maximum subsidiebedrag van € 10.000,-

 U kunt een adviesproject laten uitvoeren door een kennisinstelling of onafhankelijke adviesorganisatie. Het moet hierbij gaan om een toepassingsgerichte kennisvraag over de vernieuwing of ontwikkeling van uw producten, productieprocessen of diensten, al dan niet op basis van nog te verrichten onderzoek.

 

3.      Haalbaarheidsprojecten

Verwachte subsidie: maximaal 40% met een maximum subsidiebedrag van € 25.000,-

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie kunt u denken aan bijvoorbeeld literatuuronderzoek, octrooionderzoek, een inventarisatie van beschikbare technologie of een concurrentieanalyse. Naast de kosten voor een externe partij zijn hierbij ook eigen kosten subsidiabel.

 

4.      R&D-samenwerkingsprojecten

Verwachte subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.

Minimaal € 50.000,- en maximaal € 200.000,- per project (maximaal € 100.000,- per deelnemer)

In een R&D samenwerkingsproject wordt door een samenwerkingsverband (bestaande uit minimaal 2 mkb-bedrijven) gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten. Het project wordt voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd en bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Alleen de kosten gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel. De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

 

Beoordeling aanvraag

De MIT is een samenwerking tussen de Rijksoverheid en verschillende regio’s in Nederland. In de praktijk betekent dit dat u uw aanvraag in principe eerst moet indienen bij uw eigen regio. Omdat elke regio zijn eigen accenten heeft aangebracht in de regeling, kan het zijn dat uw project daar niet binnen past. Is dat het geval, dan kunt u aanspraak maken op de landelijke regeling.

 

Het is bij de MIT van belang om uw aanvraag op tijd voor te bereiden, omdat de aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst: first come, first serve. Vooral bij de landelijke MIT is de kans groot dat het budget snel wordt overvraagd. Dit geldt voor de kennisvouchers, adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten. R&D-samenwerkingsprojecten worden beoordeeld met een tendersysteem, waarbij de aanvragen met elkaar worden vergeleken. 

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de MIT? Neem vrijblijvend contact met ons op of laat uw gegevens achter. We denken graag met u mee over de mogelijkheden en een kansrijk projectplan!

 

Vestiging Enschede (053 – 434 85 12)    Vestiging Zwolle (038 – 853 13 85)