Subvention, subsidie advies

Innovatie

Een sprong voorwaarts

Home > Specialismen > Innovatie > Projecten Innovatie > KoeLAND; Het innovatieve modulair stalsysteem

KoeLAND; Het innovatieve modulair stalsysteem

KoeLAND-stalsysteem.JPG

KoeLAND is een innovatief veehouderij-systeem. Acht jaar geleden werd de eerste aanzet gedaan, toen niet wetende dat dit KoeLAND eruit zou komen én vooral niet dat het acht jaar zou duren voordat een tastbaar resultaat op tafel zou liggen. Maar de KoeLAND Demo draait!

 

Nieuwe uitdagingen veehouderij

De veehouderij in Nederland staat voor nieuwe uitdagingen. De wereldbevolking en de welvaart groeien. Hierdoor ontstaat een grote vraag naar melk en vlees. Hoe wordt deze groeiende vraag ingevuld? Een bijkomend probleem bij een groeiende veehouderij is de vraag naar energie en grondstoffen zoals fosfaat. Het aantal veehouderijbedrijven in Nederland vertoont al jaren een dalende tendens. De overblijvende bedrijven worden groter wat tot een grotere milieubelasting leidt en ingewikkelde ruimtelijke inpassing. De Nederlandse veehouderij lijkt toe aan een nieuw stalsysteem.

 

Nieuw stalsysteem KoeLAND

KoeLand is een creatief proces dat door de jaren heen veranderd en aangepast is. Het uitgangspunt is echter steeds hetzelfde gebleven: het ontwerpen van een gezond (melk)veehouderijsysteem dat duurzaam is vanuit zichzelf en dat een plaats kan en wil opeisen in de omgeving. Diervriendelijk, dus veel ruimte voor de koeien, en toch minder uitstoot van ammoniak.

 

De huidige ligboxenstal voldoet vaak onvoldoende aan de huidige eisen van een hoogproductieve koe, wat leidt tot verhoogde ziektedruk en uitval bij het vee. De gemiddelde leeftijd van een koe is ongeveer 4,5 jaar. Verhoging van deze leeftijd betekent winst voor het milieu, omdat een lager percentage jongvee nodig is voor vervanging, en financiële winst voor de ondernemer.

 

Innovaties KoeLAND

Er zitten verschillende innovatieve aspecten aan het nieuwe stalsysteem. Ten eerste is er de nieuwe stalvloer en de bijbehorende innovatieve mestrobotten (Scarabee), waardoor op arbeids-extensieve wijze winst voor milieu en dierwelzijn gehaald wordt.

 

High Welfare Floor (HWF)

De reden om de High Welfare Floor (HWF) te ontwikkelen is verbeteren van het dierenwelzijn. De HWF pretendeert een gezonder klimaat te realiseren voor de hardwerkende Nederlandse koe door grote leefruimte per dier, mogelijkheid tot natuurlijk koppelgedrag en ruim voldoende vreet- en ligruimte waar vrij opstaan mogelijk is zonder hinderlijke beperkingen van ligboxen. Met andere woorden: ‘De weide onder een dak’.

 

 

De uitdaging was en is om urine en vaste mest niet te mengen of zo min mogelijk te mengen waardoor de ammoniak emissie drastisch gaat dalen. De demo KoeLand experimenteert met 2 typen vrijloopvloeren waarvan de toplaag beiden een PolyPropyleen (PP) doek is die de urine doorlaat en waarop de vast mest blijft liggen. Er is voor de HWF vloer een speciale mestrobot ontwikkeld die de vloer schoon kan houden door het opnemen van de dikke fractie en deze vervolgens bij het afstortpunt in de stal te storten.

 

De demo is voorzien van twee circuits: urine en dikke mest. Beiden zorgvuldig afgesloten van elkaar en zoveel mogelijk van de directe omgeving. We stellen ons de vraag: wat wil de koe, wat wil de boer, en wat is goed en gezond voor de koe en de boer. Inmiddels draait de demo de tweede maand. Bij broeierige zomernachten zoeken melkkoeien koelte en liggen daardoor meer op de vloer waarop de comfortlaag zich onder het PP doek bevindt.

 

Mestrobot Scarabee

De Scarabee volgt de aangebrachte sensoren in de vloer en draait hierdoor een opgesteld routeplan, vindt een koeienvlaai via een indicator en schept deze op. Door het scheppen en mede door luchtverplaatsing, zal de vloer niet mogen dichtslibben.

 

Modulair systeem

Een ander innovatief aspect is de modulaire opbouw van het systeem; KoeLAND is opgezet als een veehouderijsysteem bestaande uit meerdere modules die op een slimme manier in elkaar gezet zijn. Aan de hand van de specifieke situatie, en de eisen/wensen van de klant, kan een KoeLAND veehouderijsysteem opgebouwd worden.

 

Walnotenboomgaard

Een verdere innovatie is de ruimtelijke inpassing van het concept door groene aankleding en het effect op het dierenwelzijn en milieu door de aanplanting van walnotenbomen. De walnotenboomgaard is multifunctioneel. Het heeft een insectenwerende werking, wordt gebruikt als aankleding van de gebouwen in het landschap en levert op den duur hoogkwalitatief timmerhout.

 

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen rondom KoeLAND? Houd deze website in de gaten of kijk op www.koelandmulligen.nl.

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door gelden vanuit het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa Investeert in zijn platteland.