Subvention, subsidie advies

Innovatie

Een sprong voorwaarts

Home > Specialismen > Innovatie > Projecten Innovatie > Positieve beschikking TKI-aanvraag Biobased Economy

Positieve beschikking TKI-aanvraag Biobased Economy

Champignonkwekerij-t-Voske.jpg

Champignonkwekerij ’t Voske uit Uden is de trendsetter in het volledig klimaat- en energieneutraal kweken van champignons.  Dankzij een succesvolle subsidieaanvraag Biobased Economy (Topsector Energie) kunnen zij wederom een revolutionaire stap nemen: het ontwikkelen van een kleinschalige gecombineerde droog- en verbrandingscentrale voor laagcalorische (natte) biomassa.

 

Champignonkwekerij ’t Voske

Onze klant ’t Voske is de eerste champignonkweker ter wereld die bouwt aan een volledig energie- en klimaatneutrale kwekerij. Dit houdt in dat er zo min mogelijk energie verloren gaat, hergebruikt kan worden en er een minimum aantal afval- en transportstromen ontstaan. Zij zijn al jaren met succes pionier in innovatie ontwikkelprojecten en energieprojecten. Subvention zorgt met succes voor de subsidies. 

 

Samen ontwikkelen en innoveren

Champost (champignonmest) wordt beschouwd als laagwaardige biomassa, oftewel een restproduct waarvoor afvoerkosten moeten worden gemaakt en dus een belasting voor het milieu betekent. Het transport kan worden vermeden als de natte champost wordt gedroogd en als biomassa kan worden verbrand. Echter, het probleem is dat bestaande droogtechnieken te veel energie vragen of te veel mechanische verwerking kennen.

 

Om hier een doorbraak in te krijgen ontwikkelt Champignonkwekerij ’t Voske samen met lokale ondernemers en kennispartner Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)  een nieuwe thermische conversietechniek voor biomassa stromen.

 

Duurzaam ondernemen

Naast het voorkomen van hoge transportkosten kan ook plaatselijk in de energiebehoefte worden voorzien, omdat de restwarmte kan worden opgezet in elektriciteit.  Ook blijven de waardevolle materialen van de champost intact. Zo kan bijvoorbeeld het Calciumsulfaat worden hergebruikt in gipsplaten.

 

Bij proof of principle vindt verdere ontwikkeling plaats zodat iedere boer en tuinder zijn eigen compacte energiecentrale heeft voor zijn mestverwerking.