Subvention, subsidie advies

Lokale Overheid

Werken aan leefbaarheid

Home > Specialismen > Lokale Overheid > Nieuws Lokale Overheid > Nieuw Europees energiefonds speciaal voor lokale overheden

Nieuw Europees energiefonds speciaal voor lokale overheden

27 sep 2011 | Gepost door:

Het Europees Energie Efficiëntie Fonds (EEE-F) richt zich speciaal op lokale overheden die projecten willen uitvoeren op het gebied van energiebesparing, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

 

Het fonds levert een bijdrage aan de EU-ambitites: de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020. Het focusgebied ligt op kleinschalige projecten (tussen € 5 miljoen en € 25 miljoen) met een scala aan mogelijkheden. Denkt u bijvoorbeeld aan:


Subsidiabele kosten

In totaal is er een beleggingsfonds beschikbaar van € 265 miljoen voor projecten gericht op het gebied van energiebesparing in met name stedelijke gebieden.

 

De volgende kosten kunnen voor 90% worden gesubsidieerd:


Aan dit percentage zit een belangrijke voorwaarde, namelijk: de verhouding van de voorbereidingskosten versus totale investeringskosten zijn minimaal 1 op 20. Het project zelf kan gefinancierd worden met leningen onder net marktconforme tarieven.

 

Traject

De Deutsche Bank is verantwoordelijk voor het praktisch beheer van het fonds. Wanneer er een formele aanvraag wordt ingediend wordt deze beoordeeld door het investeringsteam. Zij beoordelen of het project voldoet aan de technische, financiële, juridische en milieutechnische criteria. Vervolgens wordt het plan voorgelegd aan het comité van de drie investeringsbanken die dit fonds financieren. Dit comité neemt de finale beslissing welke projecten in aanmerking komen voor financiering via het EEE Fonds.

 

Er geldt geen deadline voor het project, maar de procedure bestaat uit drie stappen: screening, onderzoek en definitief besluit. Deze procedure neemt maximaal zes maanden in beslag.

 

Informatie

Zoals aan iedere regeling zijn er voorwaarden verbonden aan het project. Bent u geïnteresseerd, heeft u een plan of wilt u graag meer informatie? Neemt u dan contact op met onze subsidiespecialist Roel Winkels via 053 – 434 85 12 of via het contactformulier.