Subvention, subsidie advies

Lokale Overheid

Werken aan leefbaarheid

Home > Specialismen > Lokale Overheid > Nieuws Lokale Overheid > Voorbereiding EFRO-POP 2014-2020

Voorbereiding EFRO-POP 2014-2020

02 jul 2012 | Gepost door: Marco

De voorbereidingen voor de nieuwe periode van de Europese fondsen zijn in volle gang. De eerste gedachtegang van de nieuwe EFRO periode is gepubliceerd in een houtskoolschets. Het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling kent een breed scala aan doelstellingen en prioriteiten. Deze doelstellingen sluiten naadloos aan bij de ambities van Oost-Nederland.

 

Doelstellingen

Oost-Nederland wil aanjager zijn van kansrijke initiatieven. Het stimuleren van de werkgelegenheid is hierin leidend. Hierbij worden de Europese middelen gericht op het bijdragen aan de doelstellingen van Europa 2020, doelstellingen die ook voor de regio Oost-Nederland gelden:

 

 

Thema’s

De doelstellingen worden vertaald naar thema’s en investeringsprioriteiten. Deze vormen samen de Europese kaders van de structuurfondsen EFRO en POP. Voorlopig bestaan deze uit:

 

Slimme groei scenario

Onder dit scenario wordt verstaan: het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling, innovatie en concurrentiekracht van het MKB. Er wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën:

 

 

Duurzame groei scenario

Binnen dit scenario wordt de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken gesteund. Er wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën:

 

 

Inclusieve groei scenario
Dit omvat de sociale participatie en arbeidsmarkt. Hieronder valt het bevorderen van de werkgelegenheid en ondersteunen van de arbeidsmobiliteit. Dit scenario wordt opgepakt door het Europees Sociaal Fonds (ESF). De provincie heeft geen betrokkenheid bij de programmering van dit fonds.

 

Meer weten?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de Europese fondsen 2014-2020? Neemt u dan contact op met onze subsidiespecialist Marco Ottink via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van het contactformulier.