Subvention, subsidie advies

Lokale Overheid

Werken aan leefbaarheid

Gemeente Delfzijl

Delfzijl-Synagoge.jpg

In het centrum van Delfzijl bevindt zich de voormalige Joodse Synagoge. Het gebouw heeft in zijn verleden verschillende functies gekend en moet na het vertrek van het Leger des Heils worden herbestemd. De gemeente Delfzijl, geconfronteerd met een bevolkingsdaling, wil met de aankoop en herbestemming van de Synagoge het verval van dit waardevolle gebouw tegengaan en zorgen voor de opvang van het verlies van functies en voorzieningen. In samenwerking met Subvention wil men dit project realiseren.