Subvention, subsidie advies

Onderwijs & Arbeidsmarkt

Brug van onderwijs naar arbeidsmarkt

Home > Specialismen > Onderwijs & Arbeidsmarkt
Het onderwijs in Nederland is voortdurend in ontwikkeling. De overheid stimuleert een duurzame samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Dit met het ultieme doel de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te verkleinen. Om deze ontwikkelingen aan te moedigen zijn er vanuit Europa, nationale overheden, lokale overheden en fondsen diverse stimuleringsregelingen beschikbaar.
lees meer

Het onderwijs in Nederland is voortdurend in ontwikkeling. De overheid stimuleert een duurzame samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Dit met het ultieme doel de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te verkleinen. Om deze ontwikkelingen aan te moedigen zijn er vanuit Europa, nationale overheden, lokale overheden en fondsen diverse stimuleringsregelingen beschikbaar.

 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de verschillende stimuleringsregelingen is het voor onderwijsinstellingen noodzakelijk om samen te werken met andere betrokken organisaties, waaronder het bedrijfsleven. Subvention is bij voorkeur vanaf de planfase betrokken bij het vormgeven van uw project.

 

In overleg met betrokken partijen worden ideeën door Subvention omgezet in een concreet projectplan afgestemd op de diverse subsidieregelingen. Duidelijke afspraken omtrent de samenwerking, de inhoud van het project en de begroting zijn daarbij essentieel om een project succesvol te laten zijn. Subvention denkt vanaf het begin graag mee in dit proces en geeft adviezen die bijdragen aan subsidieoptimalisatie van het project. Dit vertaalt zich uiteindelijk in de verzorging van het volledige subsidietraject.


Subvention is dé partner op het gebied van subsidies voor Onderwijs & Arbeidsmarkt

Als u Subvention inzet krijgt u de beschikking over een team van specialisten in het verwerven van subsidies. Door de unieke aanpak blijft er voor u geen subsidiekans onbenut. Bij projectmatige subsidies op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt is bovendien proactief projectmanagement van groot belang. Subvention verzorgt voor u de tussenrapportages, regelt de inhoudelijke en financiële verantwoording van het project en ziet er op toe dat de gelden ook daadwerkelijk worden uitgekeerd.

 

Het doel van de Subvention-adviseur is om u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen en het subsidietraject voor u van begin tot eind succesvol en in tempo te verzorgen!

minder tekst

Nieuws

in Onderwijs & Arbeidsmarkt
20151118-Bernhard-Scholing-LR.jpg
Bernhard

Subsidie voor Drentse mkb'ers die nieuwe arbeidsplaatsen creëren

13 feb 2018 - Heeft u als Drentse mkb’er een project dat nieuwe arbeidsplaatsen oplevert? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een interessante subsidie: de Bedrijvenregeling Drenthe. Dit gezamenlijke initiatief van de provincie Drenthe en meerdere Drentse gemeenten stimuleert de economische structuurversterking en verbetering van het vestigings- en investeringsklimaat in de provincie.
20151118-Niels-Boomkamp-LR.jpg
Niels

Subsidie voor ontwikkeling medewerkers vanuit provincie Overijssel

18 jan 2017 - De provincie Overijssel stelt € 500.000,- beschikbaar voor de subsidieregeling HRM scholingsregeling MKB. Hiermee worden MKB-bedrijven ondersteund bij het inzetten van ontwikkelingstrajecten voor medewerkers.
20151118-Ruud-Lenderink-LR.jpg
Ruud

Subsidie voor de inhuur van externe adviseurs voor uw personeelsvraagstukken; ESF

15 sep 2016 - Als u nu besluit om uw personeelsmanagement te professionaliseren door te investeren in duurzame inzetbaarheid, kunt u een aanzienlijke subsidie ontvangen.
20151118-Bernhard-Scholing-LR.jpg
Bernhard

Nieuwe MKB stimuleringsvoorstellen moeten Overijsselse economie versterken

09 jun 2016 - Twee nieuwe investeringsvoorstellen ‘Versterken MKB en ondernemerschap’ en ‘Iedereen in Overijssel doet mee’ moeten er de komende vier jaar voor zorgen dat de regionale economie en werkgelegenheid in de lift blijft.
20151118-Frederique-Lotgerink-LR-1.jpg
Frederique

Productiever en efficiënter werken met € 10.000 subsidie voor uw werknemers

01 okt 2015 - Investeren in uw medewerkers zorgt ervoor dat uw bedrijf sterk en toekomstbestendig blijft. Een hoger rendement, productiever en efficiënter werken. Dat klinkt elke ondernemer natuurlijk als muziek in de oren.
20151118-Ruud-Lenderink-LR.jpg
Ruud

Uitnodiging: 9 september Inloopmiddag subsidie Duurzame Inzetbaarheid

01 sep 2015 - Waarschijnlijk hebt u de term al vaak voorbij horen komen: Duurzame Inzetbaarheid. Vanaf dit najaar is er subsidie beschikbaar voor ‘duurzame inzetbaarheid’.
20151118-Ruud-Lenderink-LR.jpg
Ruud

Uitnodiging mini-symposium Duurzame inzetbaarheid en subsidie

31 aug 2015 - Graag nodigen wij u uit voor deze thema ontmoeting ‘Gezond en veilig werken’ in het Dynamisch Werken Centre aan de Elzenkade 1 te Houten op 17 september 2015 van 15.00 uur tot 17.30 uur
20151118-Maarten-Wassing-LR.jpg
Maarten

Subsidiekans voor personeel in opleiding

13 aug 2015 - Heeft uw bedrijf het afgelopen studiejaar (2014 -2015) personeel in dienst gehad dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor € 2.700 subsidie per gerealiseerde praktijk- of leerwerkplek.
20151118-Ruud-Lenderink-LR.jpg
Ruud

Meer mensen langer en productief aan het werk houden met ruim € 20 miljoen extra subsidie

17 jul 2015 - Er komt ruim € 20 miljoen extra beschikbaar voor ‘duurzame inzetbaarheid’ om meer mensen langer en productief aan het werk te houden. Dat kan bijvoorbeeld door werknemers te helpen gezond te blijven of tijdig te laten omscholen.
20151118-Ruud-Lenderink-LR.jpg
Ruud

Nieuwe subsidiekans voor taalscholing van werknemers

25 jun 2015 - In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Naar schatting heeft de helft van deze groep mensen een baan. Werkgevers kunnen nu € 25.000 subsidie ontvangen om deze medewerkers taalscholing te bieden.

Recente projecten

in Onderwijs & Arbeidsmarkt
De-Groene-welleSubvention.gif

Educatievideo onderwijsproject Groen in het Vechtdal

De Groene Welle is in oktober 2011 met het Vechtdal College en andere samenwerkende partners een project gestart om een vernieuwde leervorm ‘de Doedagen’ te ontwikkelen, uitvoeren en opschalen.

Landstede Training, Opleiding & Advies aan de slag met talentenanalyses

Landstede1.jpg
De ervaringen van Landstede Training, Opleiding en Advies met subsidie voor Sociale Innovatie; ESF actie E.

Biologisch groen in de grijze klas

Smakelijk-Salland.jpg
Het aantal bedrijven in de agrarische sector die kiezen voor een biologische bedrijfsvoering groeit. Deze bedrijven ervaren dat consumenten steeds vaker informatie vragen over duurzame, biologische producten en (regionale) voeding.

ONO PCB Het Kompas

leonardologo.jpg
Voor PCB Het Kompas heeft Subvention subsidie aangevraagd voor het project "Ondernemende leonardos" in het kader van de regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen.

Beurs: Inzet op Maat 2015

Logo-Inzet-op-maat.jpg
Hét vakevent waar u alles te weten komt over duurzame inzetbaarheid
  • Onderwijsontwikkeling
  • Onderwijsinnovaties
  • Vernieuwen en verbeteren van praktijkleren
  • Stimuleren ondernemerschap
  • Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt
  • (Arbeids)scholing

Referenties

in "Onderwijs & Arbeidsmarkt"

Contactpersonen

in "Onderwijs & Arbeidsmarkt"

Ruud Lenderink

20151118-Ruud-Lenderink-LR.jpg Locatie: Zwolle
Bellen: 038 - 853 13 85
Email Ruud