Subvention, subsidie advies

Onderwijs & Arbeidsmarkt

Brug van onderwijs naar arbeidsmarkt

Biologisch groen in de grijze klas

Smakelijk-Salland.jpg

Na het succesvolle project ‘Hoezo, (bio)logisch onderwezen!’ van Landstede Beroepsopleidingen Salland en het Carmel College Salland, kregen de onderwijsinstellingen vele vragen vanuit het bedrijfsleven om kennis en informatie over duurzame, biologische landbouw en voedselproductie voor consumenten in de regio beschikbaar te maken. Om te voldoen aan deze vragen gaan beide onderwijsinstellingen in samenwerking met ondernemers, onderzoekinstellingen en belangenorganisaties in september 2010 starten met het project ‘Biologisch groen in de grijze klas’.

 

Het aantal bedrijven in de agrarische sector die kiezen voor een biologische bedrijfsvoering groeit. Deze bedrijven ervaren dat consumenten steeds vaker informatie vragen over duurzame, biologische producten en (regionale) voeding. Jongeren vervreemden zich echter steeds meer van de herkomst van hun voedsel en van de natuur, waardoor zij vaak niet goed geïnformeerd zijn over het maken van gezonde keuzes en een gezonde levensstijl. Bedrijven willen graag in samenwerking met de onderwijsinstellingen zowel consumenten, als jongeren informeren over hun duurzame, biologische bedrijfsvoering en (regionale) voedselproductie.

 

Wat dit project bijzonder maakt, is dat groene kennis (kennis over bijvoorbeeld landbouw, natuur en voedsel) geïmplementeerd wordt in het “grijze onderwijs”. Het “grijze onderwijs” staat voor regulier voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Grijze leerlingen gaan tijdens dit project actief aan de slag met groene kennis. Deze grijze leerlingen gaan bijvoorbeeld in samenwerking met groene leerlingen een evenement organiseren. Tijdens dit evenement kunnen consumenten informatie vergaren over duurzame, biologische producten en (regionale) voeding.

 

Daarnaast is er binnen het project speciale aandacht voor basisschoolleerlingen en zorgcliënten, zodat tevens optimaal wordt aangesloten bij de vragen over voeding van deze doelgroepen. Dankzij een bijdrage uit de KIGO regeling krijgt het project ‘Hoezo, (bio)logisch onderwezen!’ een verbreed en ambitieus vervolg.

 

Subvention heeft de samenwerkingspartners begeleid bij de subsidieaanvraag en zal het samenwerkingsverband ondersteunen bij het projectmanagement.

 

Gerelateerde projecten

in andere specialismen