Subvention, subsidie advies

Onderwijs & Arbeidsmarkt

Brug van onderwijs naar arbeidsmarkt

ONO PCB Het Kompas

leonardologo.jpg

Voor PCB Het Kompas heeft Subvention subsidie aangevraagd voor het project “Ondernemende Leonardo’s” in het kader van de regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen.

 

Het netwerk heeft 4 doelstellingen voor het project “Ondernemende Leonardo’s”: 

Eigenschappen zoals lef, creativiteit en innovatie zijn belangrijk bij het aanleren van een ondernemende houding bij kinderen.

 

Het netwerk bestaat uit onderwijsinstellingen, ondernemers en overige deelnemers. Onderwijsinstellingen zijn: PCB Het Kompas, Het Ichtus College en Landstede.

 

De ondernemers voelen zich maatschappelijk betrokken en willen graag hun kennis en visie op ondernemerschap overbrengen op jongeren en werken daar graag aan mee door middel van het vormgeven van ondernemend onderwijs voor met name hoogbegaafde leerlingen. De overige deelnemers zullen hun kennis inzetten om te borgen dat onderwijsmodules en projecten goed aansluiten bij hoogbegaafde kinderen en de resultaten van dit project verspreiden.

 

Er is een Supportive Partner Agreement opgesteld en vastgelegd voor 3 jaar. De organisatie van het netwerk wordt opgedeeld in een projectgroep en een stuurgroep die verantwoordelijk zijn voor hun eigen taken.

 

Er is een activiteitenoverzicht opgesteld met daarin 5 activiteiten: 

 

De activiteiten worden na afloop van de subsidieperiode voortgezet, zodat er een structurele samenwerking ontstaat rondom het thema ondernemerschaponderwijs.