Subvention, subsidie advies

Plattelandsontwikkeling & Toerisme

Van buiten weten

Home > Specialismen > Plattelandsontwikkeling & Toerisme > Nieuws Plattelandsontwikkeling & Toerisme > € 100 miljoen voor landbouw en plattelandsontwikkeling Drenthe en Groningen

€ 100 miljoen voor landbouw en plattelandsontwikkeling Drenthe en Groningen

16 feb 2016 | Gepost door: Marco

Plattelandsontwikkeling is een belangrijke economische sector in het noorden van het land. Voor versterking hiervan zijn er tot het jaar 2020 miljoenen euro’s subsidie beschikbaar gesteld. Van 15 februari 2016 tot 15 maart 2016 worden de eerste twee subsidieregelingen opengesteld specifiek voor de Veenkoloniën.

 

Subsidie kennisdeling voor innovatieontwikkeling in de Veenkoloniën

Met de eerste regeling is er subsidie beschikbaar  voor trainingen, workshops en coaching aan landbouwondernemers. Innovatieontwikkeling van de landbouw in de Veenkoloniën is essentieel. Door kennisoverdracht worden innovaties sneller toegepast binnen de agrarische sector. Er is subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van diverse activiteiten. Hierbij kunt u  denken aan opleidingen,  voorlichtingen of andere vormen waarbij kennisoverdracht plaatsvindt.

 

Subsidie samenwerking en innovatie in de Veenkoloniën

Met de tweede interessante subsidiemaatregel is er € 7,5 miljoen beschikbaar voor samenwerking en innovatie in de Veenkoloniën. Het gaat hierbij om projecten die gericht zijn in de handel en productie van landbouwproducten. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten als: productiviteitsverhoging van de zetmeelaardappelteelt door vernieuwende aardappelveredelingstechnieken of ontwikkeling en toepassing van technieken op het gebied van precisielandbouw.

 

Subsidie plattelandsontwikkeling Noord-Nederland

Naast de twee Veenkoloniën maatregelen zijn er negen stimuleringsregelingen binnen het POP3 programma. De subsidieregelingen voor landbouw en plattelandsontwikkeling in Noord Nederland zijn verdeeld in vier thema's: landbouw, natuur, water en sociaaleconomische ontwikkeling. Binnen deze thema's staan centraal:

 

•             Innovatie landbouw (agrifood, energie, water)

•             Herstructurering landbouwbedrijven (landinrichting, ruilverkaveling en boerderijverplaatsing)

•             Jonge boeren (duurzame en innovatieve investeringen)

•             Natuurpact (agrarisch natuurbeheer en hydrologische maatregelen)

•             Waterbeheer (Kaderrichtlijn Water Nitraat-richtlijn en klimaatadaptatie)

•             LEADER-aanpak (leefbaarheid platteland)

 

Meer weten?

Wilt u weten of uw activiteiten voor subsidie in aanmerking komen? Neem vrijblijvend contact op met Marco Laarman via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van het contactformulier.