Subvention, subsidie advies

Plattelandsontwikkeling & Toerisme

Van buiten weten

Home > Specialismen > Plattelandsontwikkeling & Toerisme > Nieuws Plattelandsontwikkeling & Toerisme > Mooi resultaat voor projecten met subsidie Sportplan Brabant

Mooi resultaat voor projecten met subsidie Sportplan Brabant

17 feb 2015 | Gepost door:

Binnen de provincie Noord-Brabant is het subsidieprogramma Sportplan Brabant actief. Er is een tussentijdse monitoring bekendgemaakt waaruit blijkt dat Subvention een groot aandeel heeft in de goedgekeurde projecten. De subsidieregeling heeft als doel om de sportinfrastructuur te versterken.

 

Accommodatieprojecten

Met Sportplan-subsidie heeft een aantal accommodaties de sprong van ‘goede’ accommodatie naar ‘topsportaccommodatie’ kunnen maken. Een ander belangrijk gevolg van de subsidie is dat de maatschappelijke functie van de topsportaccommodaties veel meer aandacht heeft gekregen. Bijvoorbeeld in de zin dat ook mensen met een beperking er goed gebruik van kunnen maken. De Prins Willem Alexander manege in Asten is één van die tien accommodaties. Subvention heeft een subsidie in de vorm van een renteloze lening kunnen regelen voor de manege, waardoor de manege de nodige investeringen kan doen.

 

Gehandicapten sportprojecten

Het onderdeel gehandicaptensport moet bijdragen aan het vergroten van deelname aan sport door middel van het aanbieden van aangepaste sportactiviteiten. Subvention heeft voor 43% van de gesubsidieerde projecten succesvol subsidie aangevraagd:

Daarnaast zijn er binnen het onderdeel gehandicaptensport nog subsidies verleend voor evenementen en sportloketten.

 

 

Het grootste knelpunt bij verenigingen om mensen met een handicap te laten sporten is het tekort aan gekwalificeerde trainers en begeleiders.

 

Ook uw project subsidiabel?

Wilt u ook gebruik maken van deze subsidieregeling en ook binnen uw vereniging de problemen oplossen? Er is nog voldoende geld beschikbaar voor nieuwe projecten gericht op gehandicaptensport of voor het aanbieden van sportactiviteiten voor 55+ -ers. Neem vrijblijvend contact op met Gonda Grutters-van den Heuvel of maak gebruik van het contactformulier.