Subvention, subsidie advies

Plattelandsontwikkeling & Toerisme

Van buiten weten

Home > Specialismen > Plattelandsontwikkeling & Toerisme > Nieuws Plattelandsontwikkeling & Toerisme > Subsidie voor verbeterplannen van urgentiegebieden in Noord-Brabant

Subsidie voor verbeterplannen van urgentiegebieden in Noord-Brabant

20 okt 2014 | Gepost door:

Gemeenten in Noord-Brabant kunnen vanaf 1 oktober 2014 tot en met 30 juni 2015 een aanvraag indienen voor de regeling Ondersteuning urgentiegebieden. Met deze regeling wil de provincie Noord-Brabant de overlast door veehouderij in een urgentiegebied opheffen. Subsidie kan worden verstrekt voor verbeterplannen en bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000. Er is een subsidieplafond vastgesteld van € 1 miljoen.

Een urgentiegebied is een gebied waar kwaliteit van de woonomgeving of de gezondheidssituatie als gevolg van overlast door de veehouderij onder de maat zijn, blijkend uit tenminste de indicatoren geurhinder, fijn stof of beleving van de bewoners. Het verbeterplan moet als doel hebben de overlast door de veehouderij in een urgentiegebied op te heffen.

 

 

 

Bron: Subsidie Totaal