Subvention, subsidie advies

Plattelandsontwikkeling & Toerisme

Van buiten weten

Home > Specialismen > Plattelandsontwikkeling & Toerisme > Nieuws Plattelandsontwikkeling & Toerisme > Subsidieregeling Agenda voor Gezondheid en Zorg 2013 - 2015 Limburg

Subsidieregeling Agenda voor Gezondheid en Zorg 2013 - 2015 Limburg

22 sep 2015 | Gepost door:

De provincie Limburg ambieert een gezonde Limburgse bevolking en wil voldoende kwalitatief goede (gezondheids)zorg beschikbaar hebben voor alle inwoners van Limburg. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn er twee hoofddoelen opgesteld:

- Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheid van de Limburgse bevolking.

- Een bijdragen leveren aan het versterken van de (gezondheids)zorgsector.

 

Provincie Limburg wil financiële steun verlenen aan projecten die bijdragen aan de volgende programmalijnen uit de Agenda voor Gezondheid en Zorg 2013-2015:

 

1. De Gezonde Wijk

2. Een Gezonde Arbeidsmarkt

3. Gezonde Samenwerking

4. Zorginnovatie

 

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten.

 

Subsidiecriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de projecten ten minste voldoen aan onderstaande criteria:

- Het project moet passen binnen de Agenda Gezondheid en Zorg 2013-2015.

- Het project geeft op een inhoudelijke vernieuwende wijze invulling aan de (gezondheids)zorg.

- Het project wordt innovatief vormgegeven: vernieuwend en grensverleggend in procedurele en materiële zin.

- Bij het project dienen minimaal twee andere partners zowel financieel als inhoudelijk te zijn betrokken.

- De subsidieaanvraag bevat een projectplan en een sluitende en gespecificeerde begroting.

- De subsidieaanvraag dient uiterlijk 31 december 2015 te zijn ontvangen door provincie Limburg.

- Het project moet vóór 1 januari 2016 starten.

 

Meer weten?

Hebt u vragen of wilt u vrijblijvend uw project aan ons voorleggen? Neemt u dan contact op met Gonda Grutters-van den Heuvel via 0413 – 782 110 of maak gebruik van het contactformulier.