Subvention, subsidie advies

Plattelandsontwikkeling & Toerisme

Van buiten weten

Home > Specialismen > Plattelandsontwikkeling & Toerisme > Projecten Plattelandsontwikkeling & Toerisme > De subsidieadviseur voor dorps- en wijkraden en het lokale verenigingsleven

De subsidieadviseur voor dorps- en wijkraden en het lokale verenigingsleven

Gennep-logo-325-222.jpg

 

De subsidieadviseur Gennep is een initiatief van de gemeente
Gennep in samenwerking met Subvention. Met dit initiatief
wordt samen met verenigingen en organisatie gewerkt aan een
prettige leefomgeving, waar inwoners elkaar kunnen
ontmoeten, de kans krijgen om mee te doen en de onderlinge
verbondenheid te vergroten. De subsidieadviseur biedt dorpsen
wijkraden en het rijke verenigingsleven in de gemeente
Gennep ondersteuning bij subsidievraagstukken.
Meer subsidiemogelijkheden
Uit onderzoek blijkt dat verenigingen en dorps- en wijkraden
onvoldoende gebruik maken van fondsen en subsidies die hen
ter beschikking staan. Zij weten niet dat er meer
mogelijkheden zijn dan bijdragen vanuit de gemeente. Op het
gebied van financiering ontbreekt het bij de verenigingen vaak
aan specifieke kennis. Daarom heeft de gemeente Gennep het
initiatief genomen voor een subsidieadviseur voor verenigingen.
Zo wil de gemeente hen een steuntje in de rug bieden om ook
het financiële gedeelte van een plan op orde te krijgen.
Gemeente ondersteunt graag
De gemeente hecht veel waarde aan
plannen en ideeën die vanuit de
samenleving komen. Gennep is al een vitale
gemeente met een sterke gemeenschapszin.
Veel inwoners doen mee aan initiatieven
die de leefbaarheid en zelfredzaamheid
versterken. Door hen goed te informeren
over de diverse subsidiemogelijkheden
verwachten we dat deze initiatieven nog
meer slagingskans hebben.

De subsidieadviseur Gennep is een initiatief van de gemeente Gennep in samenwerking met Subvention. Met dit initiatief wordt samen met verenigingen en organisatie gewerkt aan een prettige leefomgeving, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, de kans krijgen om mee te doen en de onderlinge verbondenheid te vergroten. De subsidieadviseur biedt dorpsen wijkraden en het rijke verenigingsleven in de gemeente Gennep ondersteuning bij subsidievraagstukken.


Meer subsidiemogelijkheden

Uit onderzoek blijkt dat verenigingen en dorps- en wijkraden onvoldoende gebruik maken van fondsen en subsidies die hen ter beschikking staan. Zij weten niet dat er meer mogelijkheden zijn dan bijdragen vanuit de gemeente. Op het gebied van financiering ontbreekt het bij de verenigingen vaak aan specifieke kennis. Daarom heeft de gemeente Gennep het initiatief genomen voor een subsidieadviseur voor verenigingen. Zo wil de gemeente hen een steuntje in de rug bieden om ook het financiële gedeelte van een plan op orde te krijgen. 


Gemeente ondersteunt graag

De gemeente hecht veel waarde aan plannen en ideeën die vanuit de samenleving komen. Gennep is al een vitale gemeente met een sterke gemeenschapszin. Veel inwoners doen mee aan initiatieven die de leefbaarheid en zelfredzaamheid versterken. Door hen goed te informeren

over de diverse subsidiemogelijkheden verwachten we dat deze initiatieven nog meer slagingskans hebben.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neemt u dan contact op met Gonda Grutters-van den Heuvel via 0413 - 782 110 of maak gebruik van het contactformulier.

Gerelateerde projecten

in andere specialismen