Subvention, subsidie advies

Plattelandsontwikkeling & Toerisme

Van buiten weten

Home > Specialismen > Plattelandsontwikkeling & Toerisme > Projecten Plattelandsontwikkeling & Toerisme > Subvention begeleidt restauratie en herbestemming Kasteel Huys Heijen

Subvention begeleidt restauratie en herbestemming Kasteel Huys Heijen

Herbestemming-Kasteel-HeijenSubsidieSubvention.jpg

In de bebouwde kom van Heijen ligt het fraaie, rijksmonumentale kasteelcomplex Huys Heijen. Het heeft een lange geschiedenis en vormt daarmee een tastbaar symbool van duurzaamheid.

Duurzame exploitatie
Om het kasteel duurzaam te kunnen exploiteren en daarmee het behoud veilig te kunnen stellen is een duurzame bestemming nodig. De boerderij heeft als onderdeel van het complex al diverse functies gehad. De eigenaar van het Kasteel is nu op zoek naar een maatschappelijke functie die past binnen het beleid en die rendabel is om de gebouwen in stand te kunnen houden.

Renovatie en herbestemming
Om tot een duurzame bestemming te komen zal Kasteel Huys Heijen gerenoveerd en heringericht worden om geschikt te maken voor diverse functies. Denkrichtingen hierbij zijn bijvoorbeeld zorgwoningen, begeleid wonen, appartementen en een theeschenkerij. Subvention verzorgt hiervoor de subsidieaanvragen en begeleidt het kasteel bij de diverse projecten. Kasteel Huys Heijen, gemeente Gennep, kan in het kader van de subsidieregeling Historische Buitenplaatsen rekenen op een bijdrage van de Provincie Limburg van maximaal € 45.697,00 voor het onderhoud en de restauratie van de groene karakteristieke monumentale waarden. Verder worden het park, de laan en de moestuin hersteld. Tot slot krijgen de landschappelijke elementen een opknapbeurt.

 

Overige regelingen
Ook is er een positieve beschikking ontvangen voor de subsidieaanvraag om het verbouwen van de boerderij en de hoogwaterbescherming te starten.

Meer weten?
Wilt u meer weten over wat we voor uw project kunnen betekenen? Of wilt u vrijblijvend uw project voorleggen aan een van onze subsidiespecialisten? Neemt u dan contact met ons op of maak gebruik van het contactformulier.