Subvention, subsidie advies

Wonen, Welzijn en Zorg

Midden in de samenleving

Home > Specialismen > Wonen, Welzijn en Zorg > Nieuws Wonen, Welzijn en Zorg > Kansen voor woningcorporaties in 2018

Kansen voor woningcorporaties in 2018

10 nov 2017 | Gepost door: Frederique

Afgelopen maand is het regeerakkoord gepresenteerd, waarin onder andere de plannen voor woningcorporaties bekend zijn gemaakt. Het nieuwe kabinet richt zich vooral op meer nieuwbouw, voldoende betaalbare woningen en meer verduurzaming. Om deze verduurzaming te versnellen wordt er € 100 miljoen extra subsidie beschikbaar gesteld. De huidige subsidieregelingen zoals STEP, RVV en Amsterdam Aardgasloos bieden voor nu nog voldoende kansen!

 

Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV)

Sinds 1 april 2017 is binnen de RVV-subsidie één categorie toegevoegd: subsidie voor de nieuwbouw van betaalbare huurwoningen in heel Nederland. Met het toevoegen van deze categorie is ook het budget verhoogd naar in totaal € 698,5 miljoen. Het aantal aanvragen is sinds 1 april flink gestegen. Het beschikbare budget is op dit moment (november 2017) nog ruim € 225 miljoen. Met subsidies van € 10.000,- tot € 25.000,- per woning binnen de vier categorieën van de RVV-subsidie, is het essentieel om tijdig subsidie aan te vragen binnen de geldende voorwaarden. 

 

Wijzigingen RVV

Binnen de categorie 'Transformatie van utiliteit met niet-woonfunctie of onzelfstandige zorgwoningen naar zelfstandige sociale huurwoningen', vindt per 1 januari 2018 een belangrijke wijziging plaats. Tot 1 januari 2018 kan een subsidieaanvraag worden ingediend wanneer de voorgenomen huurprijs onder de liberalisatiegrens (€ 710,68) ligt. Vanaf 1 januari 2018 dient de huurprijs onder de eerste aftoppingsgrens (€ 592,55) te liggen. U kunt nog steeds een aanvraag indienen in 2017 onder de huidige voorwaarden als de start van het transformatieproject in 2018 ligt.

 

Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)

Per 1 november 2017 is er nog € 161 miljoen STEP-subsidie beschikbaar. De STEP-subsidieregeling voor de verduurzaming van sociale huurwoningen loopt vanaf 2014 tot en met 2018. In totaal is er € 395 miljoen beschikbaar, waarvan er inmiddels ruim € 233 miljoen gereserveerd is. Het afgelopen jaar is er ongeveer voor € 11 miljoen per maand door woningcorporaties gereserveerd. Als deze trend doorzet, met nog iets meer dan dertien maanden te gaan, is voor 2018 het budget geclaimd. 

 

Verduurzamingstrajecten inventariseren

Ons advies is om de verduurzamingstrajecten tot en met 2020 te inventariseren. Reden is namelijk dat alle verduurzamingsprojecten, waarvan de Energie-Index na renovatie is afgemeld (binnen 24 maand na beschikking) voor eind 2020 in aanmerking kunnen komen voor STEP. Er kan tot maximaal 31 december 2018 STEP worden aangevraagd, mits er nog budget is. Graag gaan we met u in gesprek over de toekomstige verduurzamingsplannen en stellen we een agenda op met alle deadlines, zodat u geen subsidie misloopt.

 

Amsterdam Aardgasloos

De gemeente Amsterdam heeft de strategie ‘Naar een stad zonder aardgas’ opgesteld met als doel de verduurzaming van de stad te versnellen. Er zijn twee subsidiabele ingrepen die leiden tot een woning zonder aardgas:

 


De subsidie Amsterdam Aardgasloos is bestemd voor zowel woningcorporaties en VvE’s als voor commerciële verhuurders. De regeling is geopend op 1 september 2017 en er is in totaal € 5 miljoen beschikbaar.

 

Nul op de meter (NOM)

Een nul-op-de-meter woning is een woning waarin minimaal net zoveel energie wordt opgewekt als verbruikt, gemiddeld genomen over een jaar tijd. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet de woning afgesloten worden van het aardgasnet. De totaal te ontvangen subsidie is 100% van de werkelijke meerkosten, tot een maximum van € 8.000,- per woning.

 

Aardgasloos maken

Een aardgasloze woning is een bestaande woning waar de aardgasaansluiting verwijderd is en waarin op elektra gekookt wordt. Om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn de fysieke werkzaamheden om te komen tot een alternatief voor de aardgasgestookte verwarmingsketel subsidiabel. Voorbeeld is de aansluiting op het warmtenet, WKO of een all-electric oplossing (bijv. een warmtepomp). De totaal te ontvangen subsidie is 100% van de werkelijke meerkosten, tot een maximum van € 5.000,- per woning.

 

Voor zowel de NOM-renovatie als het aardgasloos maken, geldt dat de kosten voor het afsluiten van het aardgas ook subsidiabel zijn. Het maximale subsidiebedrag hiervoor is € 605,- per woning.


Meer weten?

Wilt u de RVV-subsidie categorie transformatie nog aanvragen onder de huidige voorwaarden? Advies over de kansen binnen de STEP-subsidie? Of wilt u meer informatie over de subsidie Amsterdam Aardgasloos? Neem dan vrijblijvend contact op met onze subsidiespecialisten Jasper Hiddinga, Marco Ottink of Frederique Lotgerink Bruinenberg. Dat kan telefonisch via het nummer 053 – 434 85 12 of door gebruik te maken van het contactformulier