Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

28 oktober 2019, 16:44Aangepast 17 november 2021, 14:55

Varkenshouders in de concentratiegebieden Zuid en Oost die willen stoppen met de intensieve veehouderij kunnen hiervoor subsidie krijgen. Subsidie aanvragen met de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) kan van 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020. Het doel van deze regeling is het verminderen van geuroverlast in de genoemde gebieden.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

  • Het te sluiten varkensbedrijf ligt in concentratiegebied Zuid of Oost
  • De aanvrager heeft in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag onafgebroken varkens gehouden.
  • De varkenshouderij “zorgt voor geuroverlast” voor woningen binnen een straal van 1.000 meter van de te sluiten locatie.
  • De aanvrager begint geen varkenshouderij meer op een andere locatie.
  • De omgevingsvergunning of het gebruikte huisvestingssysteem voldoet aan de eisen van het Besluit Emissiearme huisvesting.
  • De dierverblijven, mestsilo’s, voersilo’s en mestkelders worden gesloopt en verwijderd. Hier wordt pas mee begonnen als de RVO heeft laten weten dat er een voorschot van 70% komt.
  • Er wordt bij de betrokken overheden aangegeven dat er gestopt wordt met de varkenshouderij en de vergunningen worden hier overeenkomstig op aangepast.

Hoe hoog is de subsidie?

Het subsidiebedrag wordt berekend aan de hand van de leeftijd van de te saneren stallen en het oppervlak in vierkante meters. Dit bedrag varieert van € 94 per m2 voor een stal van 40 jaar of ouder tot € 469,20 per m2 voor een stal die net opgeleverd is.

Het subsidiebedrag is berekend op 65% van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Daarnaast komt er een bijdrage voor de vervallen varkensrechten. De hoogte van deze bijdrage wordt een paar dagen voor de openstelling bekendgemaakt.

Het subsidiebudget voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) is € 180 miljoen.

Hoe verloopt de beoordeling van de aanvraag?

De kans op subsidie wordt bepaald aan de hand van de geurscore die door een extern bedrijf berekend wordt. Een V-stacks-berekening kan een indicatieve score geven.

Subsidie aanvragen voor sanering varkenshouderij?

Mocht je overwegen je varkensbedrijf te stoppen en van deze subsidieregeling gebruik te maken? We kijken graag samen met jou naar de mogelijkheden. Neem contact op met een van onze adviseurs Agrarisch via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan JasperMijn subsidievraag