Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

13 november 2019, 14:03Aangepast 9 augustus 2021, 09:19

In 2020 gaat een nieuwe Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) van kracht. In de concepten voor 2020 stonden ingrijpende maatregelen die de toepassing in de praktijk een stuk moeilijker zouden maken. Deze maatregelen zijn voor nu geschrapt.

Voor 2020 geldt de nieuwe MDV 13. Ondernemers die vanaf 1 januari 2020 gaan aanbesteden, moeten hieraan voldoen. De huidige Maatlat Duurzame Veehouderij kan nog aangevraagd worden voor bedrijven die dit jaar gaan aanbesteden.

Strenge conceptmaatregelen afgewend

Zoals bij elke wijziging van de MDV het geval is, worden eerst concepten gepubliceerd die vervolgens behandeld worden in hoorzittingen. In de concepten voor 2020 stonden relatief ingrijpende maatregelen. Hierdoor zouden binnen bepaalde diercategorieën slechts enkele stalsystemen in aanmerking komen.

Bij alle diercategorieën was namelijk een verplichting van maatregelen voorgesteld die ammoniak bij de bron reduceren. Hierdoor zou een stal met alleen een luchtwasser niet meer voldoen aan de MDV. Bij melkveestallen kwam daar nog het voornemen bovenop om een koppeling te maken tussen methaan- en ammoniakemissie.

Subvention heeft hierop met collega’s uit de branche advies gegeven aan SMK om de conceptmaatregelen niet door te voeren omdat we verwachten dat de maatlat dan drastisch minder toegepast zal worden. De MDV schiet daarmee zijn doel voor een duurzamere veehouderij voorbij.

Wijzigingen Maatlat Duurzame Veehouderij 2020: Ammoniakambitie bijgesteld

Een belangrijke wijziging in de nieuwe maatlat is dat voor alle diercategorieën de ammoniakambitie wordt bijgesteld. Om een stal in 2020 nog te laten voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij moet deze voldoen aan de ammoniakuitstoot uit onderstaande tabel:

Diercategorie Wettelijk niveau Ambitie MDV12 Ambitie MDV13
  in kg NH3/ dierplaats geldig vanaf in kg NH3/ dierplaats in kg NH3/ dierplaats
Opfok leghennen 0,051 1-1-2020 0,051 0,050
Vleeskuikenouderdieren 0,25 1-1-2020 0,25 0,245
Vleeskuikens 0,024 1-1-2020 0,024 0,021
Kalkoenen 0,49 1-7-2015 0,49 0,475
Guste en dragende zeugen 1,3 1-1-2020 2,1 1,0
Kraamzeugen 2,5 1-1-2020 2,5 2,4
Vleesvarkens 1,1 1-1-2020 1,1 1
Melkvee 8,6 1-1-2018 8,6 8*
Vleeskalveren 2,5 1-1-2020 2,5 1,9

 

Dierbezetting vleeskuikens

Voor vleeskuikenhouders is het belangrijk om te weten dat de maximale dierbezetting voor een MDV-certificaat en bijbehorende fiscale voordelen weer naar beneden bijgesteld wordt. Voor de MDV in 2019 werd een bezetting van 18 dieren per vierkante meter gehanteerd. Vanaf 2020 wordt dit verlaagd naar 16 dieren per vierkante meter.

Zelf Maatlat Duurzame Veehouderij toepassen?

Ben je zelf bezig met een Maatlat Duurzame Veehouderij-stal of wil je meer weten over de toepassing ervan? Neem vrijblijvend contact op met onze subsidieadviseurs Agrarisch Marco Laarman of Wilco Ruitenberg. Dat kan via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Marco

Ook interessant