Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

22 augustus 2019, 15:21Aangepast 17 november 2021, 14:56

De provincie Flevoland biedt POP3-subsidie op de uitvoering van innovatieprojecten. Het gaat hierbij om 40%, 70% of zelfs 100% subsidie op thema’s als nieuwe verdienmodellen, risicobeheer, grondstoffengebruik, biodiversiteit, klimaatmitigatie en -adaptatie.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

De POP3-regeling Samenwerking voor Innovaties biedt subsidie voor innovatieprojecten voor samenwerkingsverbanden met landbouwers in Flevoland. Een voorwaarde is dat de activiteiten zich richten op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie en op één of meerdere van de volgende thema’s:

  1. Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;
  2. Beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen;
  3. Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik of een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
  4. Klimaatmitigatie;
  5. Klimaatadaptatie;
  6. Behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

Subsidiabele kosten zijn:

  1. De oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband en het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op een innovatie en het verder brengen van de proeftuinenaanpak in provincie Flevoland.
  2. Uitvoering van een innovatieproject.

De subsidie wordt verstrekt aan de deelnemers van het samenwerkingsverband of de initiatiefnemer van het samenwerkingsverband in wording en bevat tenminste één landbouwer of een organisatie die landbouwers vertegenwoordigt.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Afhankelijk van de kostensoort is het subsidiepercentage 40%, 70% of zelfs 100%. De subsidie bedraagt minimaal € 75.000 en maximaal € 250.000. Hoewel het minimumbedrag hoog is, bieden de hoge subsidiepercentages toch mogelijkheden hieraan te voldoen.

Het beschikbare budget voor de regeling in Flevoland is € 1.400.000.

Beoordeling en rangschikking

De subsidieverstrekking vindt plaats op basis van een tender. Dat betekent dat je aanvragen gedurende de hele openstellingsperiode in kunt dienen. De tendersystematiek houdt ook in dat wanneer er tijdens de beoordeling onduidelijkheden in de aanvraag blijken te zijn, er geen mogelijkheid meer is om aanvullende stukken ter verduidelijking aan te leveren. De hoogst scorende aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, tot het subsidieplafond voor de openstelling is bereikt. De toekenning van de subsidie vindt uiterlijk 22 weken na de sluiting van de openstellingsperiode plaats, naar verwachting begin 2020.

De openstelling loopt tot en met 27 september 2019 17:00 uur.

POP3-subsidie in Flevoland aanvragen?

Wil jij weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf? Marco Laarman, subsidieadviseur Agrarisch, helpt je graag de subsidiemogelijkheden in beeld te krijgen en een aanvraag in te dienen. Neem contact op via 038 – 853 13 85 of gebruik ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Marco

Ook interessant