Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

24 oktober 2022, 15:41Aangepast 6 december 2022, 15:09

De Investeringsregeling POP3+ 2022 is de opvolger van het veel aangevraagde Groen-Economisch Herstelfonds van begin 2022. Hoewel het totaalbudget van deze nieuwe regeling ‘maar’ € 14 miljoen is, biedt het grote subsidiekansen voor landbouwers die verduurzamen, innoveren of moderniseren. De regeling is open van 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023.

Subsidieopenstelling ‘Investeringsregeling POP3+ 2022’

Deze subsidieregeling is bedoeld voor elke landbouwer. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen landbouwers en jonge landbouwers. Je kunt een subsidieaanvraag indienen voor investeringen gericht op:

 • A) Precisielandbouw en Smart farming
 • B) Digitalisering
 • C) Water, droogte, verzilting
 • D) Duurzame bedrijfsvoering
 • E) Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw

Per categorie is het budget € 2,8 miljoen.

Voorbeelden van subsidiabele investeringen

Op de investeringslijst voor subsidie van de investeringsregeling POP3+ 2022 zijn de subsidiabele investeringen onderverdeeld in bovenstaande categorieën en vervolgens 26 thema’s.

Onder andere de volgende investeringen komen in aanmerking:

 • Precisieberegening, -bemesting en -gewasbescherming.
 • Opbrengstmeting en groeimonitoring.
 • Digitale voorzieningen voor weidegang (Bijvoorbeeld: diermonitoring en weide-selectiepoorten).
 • Robotisering duurzame bestrijding.
 • Aanleg klimaat adaptieve, peilgestuurde, regelbare drainage.
 • Elektrische voertuigen of met waterstof aangedreven (heftrucks, shovels, mest- en voerschuiven komen niet in aanmerking).
 • Machines voor niet kerende grondbewerking en mechanische onkruidbestrijding.
 • Mesttechnieken zoals mestvergisters, mestverwerkingsinstallaties zoals meststrippers, mestscheiding en bovenwettelijke mestopslag.

Belangrijkste punten

 • Het subsidiepercentage is 40%.
 • Het subsidiebedrag is minimaal € 20.000 en maximaal € 150.000.
 • Het beschikbare totaalbudget is € 14 miljoen (€ 2,8 miljoen per categorie).
 • Aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt volgens tendersystematiek. Iedere investering heeft een bepaalde puntenwaardering (zie investeringslijst), waarbij alleen de aanvragen met de meeste punten subsidie krijgen.
 • Bij overschrijding van het budget vindt toekenning plaats op basis van hoeveelheid punten.
 • De investeringen moeten uiterlijk 31 december 2024 zijn afgerond en vastgesteld.

Subsidiekansen benutten?

Wil jij weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf? Onze adviseurs Agrarisch hebben veel ervaring met het aanvragen van POP3-regelingen. Zij helpen je graag de subsidiemogelijkheden in beeld te krijgen. Neem contact op met subsidieadviseurs Marco Laarman, Wilco Ruitenberg of Martijn Drent via 038 – 853 13 85 of gebruik ons contactformulier.

Gezien de belangstelling voor deze regeling verwachten wij dat het beschikbare budget ontoereikend is. Het is onbekend of er aanvullend budget beschikbaar wordt gesteld. We helpen graag een aanvraag in te dienen, maar kunnen helaas geen zekerheid geven of de aanvraag positief wordt beschikt.

De deadline voor de Investeringsregeling POP3+ is dinsdag 31 januari 2023 om 17:00. Om er zeker van te zijn dat we de aanvraag volledig en op tijd in kunnen dienen, vragen we je alle nodige informatie uiterlijk dinsdag 24 januari 2023 bij ons aan te leveren. Op deze manier hebben we nog een week de tijd voor het voorbereiden en indienen van aanvragen voor klanten die tijdig opdracht hebben gegeven en alle noodzakelijke informatie hebben aangeleverd. Subvention doet er alles aan alle aanvragen in te dienen, ook wanneer informatie na de 23ste beschikbaar komt, maar dan kunnen we niet garanderen dat we op tijd een volledige aanvraag in kunnen dienen.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Marco

Ook interessant