Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

24 juni 2019, 15:55Aangepast 22 juli 2019, 12:05

Uit het realisatieplan van de landbouwvisie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit blijkt dat er in 2019 nog € 135 miljoen naar de realisatie van kringlooplandbouw gaat. Dat is naast de € 200 miljoen die al beschikbaar was voor de verduurzaming van de intensieve veehouderij.

In het realisatieplan is de beweging naar kringlooplandbouw het uitgangspunt. Om dit te bereiken komt er flink wat subsidiegeld beschikbaar. Hieronder bespreken we de belangrijkste regelingen.

In 2019 al € 135 miljoen subsidie voor integraal duurzame en emissiearme stalsystemen

Dit najaar nog stelt de overheid een subsidieregeling open voor innovatie en investeringen in brongerichte emissiereductie in stallen. Deze regeling is zowel gericht op innovatie- en proefprojecten als op investeringsprojecten van voorlopers (first movers) voor brongerichte emissiebeperkende maatregelen.

‘Op de middellange en lange termijn worden hiermee de emissies uit stallen naar de leefomgeving verder verminderd en dierenwelzijn en diergezondheid verder verbeterd.’ schrijft minister van LNV, Carola Schouten.

De nadere invulling van de regeling is nog niet bekend.

€ 200 miljoen subsidie voor verduurzaming intensieve veehouderij en sanering varkenshouderij

De subsidie moet gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden met een zeer hoge veedichtheid verminderen. De conceptregeling van 30 april 2019 laat de twee belangrijkste subsidiesporen zien.

Verduurzamingsspoor (€ 60 miljoen beschikbaar)

Ontwikkeling van en investeringen in nieuwe stal- en houderijsystemen in de varkens-, pluimvee- en melkgeitenhouderij. Innovaties en brongerichte verduurzaming komen in aanmerking voor subsidie.

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) (€ 120 miljoen beschikbaar)

Subsidie voor de beëindigen van varkenshouderijlocaties die geuroverlast geven in veedichte gebieden. Er is subsidie voor de verkochte varkensrechten en het waardeverlies van stallen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor subsidie?

Veehouders uit de mestregio’s Zuid en Oost kunnen subsidie aanvragen. De openstelling was gepland op 15 augustus 2019 maar dat is uitgesteld tot het najaar omdat het goedkeuringstraject van de Europese Commissie nog loopt.

Subsidie voor jouw bedrijf?

Wil jij meer weten over de subsidiemogelijkheden voor jouw bedrijf zijn? Neem alvast contact met ons op via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van het contactformulier. Zodra er meer bekend wordt over de regelingen, berichten wij hierover.

Stel jouw subsidievraag aan Marco Mijn subsidievraag

Ook interessant