Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

23 december 2020, 15:49Aangepast 23 juli 2021, 20:09

Investeringen in duurzame stallen leveren in 2021 opnieuw fiscaal voordeel op. Door te bouwen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) kom je in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil. De MDV biedt fiscale subsidie voor duurzame stallen voor varkens, pluimvee, kalveren, melkvee, vleeskalkoenen, eenden, konijnen, melkgeiten, melkschapen en vleesveestallen.

Per 1 januari 2021 is MDV 14 van kracht. Deze versie is twee jaar geldig tot en met 31 december 2022. De thema’s binnen de MDV zijn ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid, klimaat, fijn stof, bedrijf en omgeving en brandveiligheid.

Belangrijke verplichte eisen Maatlat Duurzame Veehouderij:

Voorafgaand aan een subsidieaanvraag moet er een certificaat stalontwerp zijn afgegeven. Hiervoor moet de stal voldoende punten behalen op de verschillende thema’s. Aanvragen van zo’n certificaat kan bij een door de Raad van accreditatie erkende instelling.

De belangrijkste instapeisen voor een MDV-stal zijn:

  • Het betreft een emissiearme stal.
  • Daglicht in de stal.
  • Voor gespeende biggen, vleesvarkens en vleeskuikens geldt een maximale bezetting per m2.

Fiscaal voordeel met MIA en Vamil

Stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij komen in aanmerking voor de fiscale subsidie. Enerzijds mag je de stal voor 75% willekeurig afschrijven tot restwaarde in plaats van een ‘normale’ afschrijving tot de helft van de WOZ-waarde. Daarnaast is er voor duurzame stallen een extra aftrekpost tot 27% van de investering. Als bij melkvee beweiding opgenomen is in de vergunning, dan is het aftrekpercentage zelfs 36%.

Belangrijke wijzigingen Maatlat Duurzame Veehouderij 2021:

Thema dierenwelzijn

Voor de diercategorieën vleeskalveren en vleesvarkens moeten binnen het thema dierenwelzijn meer punten worden behaald. Om bij vleeskalveren voldoende punten te behalen, kun je denken aan welzijnsvloeren (rubber op de roosters). Bij vleesvarkens gaat het bijvoorbeeld om extra verrijkingsmateriaal.

Daarnaast is bij vleesvarkens de puntenwaardering van een paar maatregelen aangepast. Het gaat hierbij om de leefruimte per vleesvarken en de groepsgrootte. Voor groepen groter dan 30 dieren worden minder punten behaald.

Thema klimaat

Bij alle diercategorieën is de puntentoekenning voor het energieverbruik van emissiereducerende technieken aangepast. Je ontvangt bonuspunten voor de toepassing van energiezuinige technieken en maluspunten voor technieken met een hoog energieverbruik.

Melkvee

Binnen het thema klimaat worden geen punten meer toegekend aan een frequentiegeregelde vacuümpomp en de diameter leiding spoelbak, omdat deze investeringen als gangbaar worden gezien.

Wel is er een aantal nieuwe keuzemaatregelen toegevoegd, zoals de opslag duurzame energie, een bewegend voerhek en een energiezuinige melkrobot. In de praktijk is dit thema met name voor de melkveestallen met melkrobots lastiger haalbaar en moet je wellicht denken aan zonnepanelen.

Subsidie voor Maatlat Duurzame Veehouderij aanvragen?

Wil je weten of de Maatlat Duurzame Veehouderij wat voor jou is of subsidie aanvragen? Neem vrijblijvend contact op met onze subsidieadviseurs Agrarisch Marco Laarman of Wilco Ruitenberg. Dat kan via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Stel jouw subsidievraag aan Marco Mijn subsidievraag

Ook interessant