Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

12 maart 2020, 10:14Aangepast 9 augustus 2021, 09:14

Om technische innovaties op het gebied van duurzame dierlijke producten te stimuleren, is er in de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) apart budget beschikbaar gesteld. Het doel van deze regelingen is om het mkb en dus ook agrarisch ondernemers te ondersteunen bij het op de markt brengen van duurzame dierlijke producten. Voorwaarden zijn wel dat het verdienmodel van de veehouder verbetert en dat het om een daadwerkelijk nieuwe, technische innovatie gaat. Hieronder zetten we de subsidiemogelijkheden van de MIT-regelingen voor 2020 op een rij.

Duurzame dierlijke producten

Duurzamere dierlijke producten zijn dierlijke producten met lagere emissies, die daarnaast bijdragen aan een betere diergezondheid, milieukwaliteit, veevoer-mestkringloop, meer dierenwelzijn of herstel van biodiversiteit. Bovendien komen alleen projecten in aanmerking als deze geen negatief effect hebben op de genoemde punten.

MIT Haalbaarheidsproject voor technische en economische risiso’s

Wil je een haalbaarheidsproject uit laten voeren om de technische en economische risico’s in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Denk hierbij aan een literatuuronderzoek, octrooionderzoek, marktverkenning of concurrentieanalyse. Je krijgt 40% subsidie met een maximum van € 20.000.

De regeling MIT Haalbaarheidsprojecten is open van 7 april 2020. Beoordeling gaat op volgorde van binnenkomst. Ervaring uit voorgaande jaren leert dat het budget vaak binnen enkele dagen is overschreven. Het is dus zaak om een aanvraag goed voor te bereiden en zo snel mogelijk in te dienen.

>> Lees meer. Subvention verzorgde de subsidietrajecten voor Distribute voor onderzoek naar Predictive Cruise Control en FeathIR voor de ontwikkeling van microspectrometers.

MIT Kennisvouchers voor beantwoorden vraagstuk

Heb je een kennisvraag over de vernieuwing van je producten, productieproces of dienst? Als je een kennisinstelling inschakelt om deze vraag te laten beantwoorden, kun je gebruikmaken van een zogenaamde voucher. Met deze ‘tegoedbon’ kun je maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling betalen. De maximale waarde van een voucher is € 3.750.

De openstelling voor MIT Kennisvouchers start op 7 april 2020. Beoordeling gaat ook voor deze regeling op volgorde van binnenkomst. Het is dus zaak om een aanvraag goed voor te bereiden en zo snel mogelijk in te dienen.

MIT R&D-samenwerkingsprojecten

Wil je samen met minimaal één andere mkb’er samen voor eigen rekening en risico een nieuw product, productieproces of dienst ontwikkelen of vernieuwen? Dan kun je subsidie aanvragen voor een R&D-samenwerkingsproject. Projecten kunnen een subsidie van 35% op de subsidiabele kosten krijgen met een minimum van € 50.000 en een maximum van € 200.000 of zelfs € 350.000. Het samenwerkingsproject mag maximaal twee jaar duren.

De openstelling van de regeling voor R&D-samenwerkingsprojecten loopt van 11 juni tot en met 10 september 2020. Deze regeling is een tender. Dat wil zeggen dat alle ingediende aanvragen worden beoordeeld op kwaliteit. De beste aanvragen ontvangen subsidie.

Mogelijkheden van MIT-subsidie voor de landbouw?

Neem dan eens contact op met een van onze adviseurs van Subvention Agrarisch Marco Laarman of Wilco Ruitenberg. Zij zijn te bereiken via 038 – 853 13 85 of ons contactformulier.

Stel jouw subsidievraag aan WilcoMijn subsidievraag

Ook interessant