Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

11 april 2019, 12:37Aangepast 22 juli 2019, 09:04

Agrarische ondernemers in Friesland kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf van installaties en machines om hun bedrijf te verduurzamen. Tot en met 14 juni 2019 kunnen landbouwers subsidie aanvragen in het kader van de subsidieregeling POP3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van landbouwbedrijven.

Waarvoor kan ik POP3-subsidie ontvangen?

De POP3-regeling in Friesland biedt subsidie voor investeringen van de investeringslijst in de volgende categorieën:

 • Machine voor mechanische onkruidbestrijding/loofbehandeling
 • Niet-kerende grondbewerking
 • GBM reducerende technieken
 • Groenbemesters en gewasresten
 • Zaaitechnieken
 • Bodemverdichting
 • Systemen voor precisielandbouw
 • Elektrische en hybride voertuigen
 • Graslandverzorging
 • Weidegang
 • Voederwinning
 • Aanpassing huisvesting veehouderij
 • Drainage maatregelen

Op de volledige investeringslijst staat meer informatie over de investeringscategorieën.

Hoeveel bedraagt de POP3 subsidie van Provincie Fryslân?

De subsidie bedraagt 40% van de investeringskosten voor bovenstaande categorieën. Het subsidiebedrag is minimaal € 10.000 en maximaal € 60.000. Het subsidieplafond is € 2.140.000.

Belangrijke voorwaarden subsidieaanvraag POP3 Friesland

 • Er wordt geen subsidie verstrekt voor voorbereidingskosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag is ingediend.
 • Na het indienen van de aanvraag mogen er investeringsverplichtingen worden aangegaan. Let op, dit is op eigen risico omdat de subsidie nog niet is verleend.
 • Uiterlijk binnen 1 jaar na de datum van de beslissing moet de vaststelling zijn ingediend.
 • Bij de vaststelling is het verplicht om minimaal 3 offertes te overleggen per investering.
 • Minimale hoogte van de kosten per investering is € 5.000.

Waar moet ik rekening mee houden bij een subsidieaanvraag?

De beoordeling gaat op basis van het tenderprincipe. Dit houdt in dat alle ingediende aanvragen worden beoordeeld op aansluiting bij de criteria van de regeling en de aanvragen niet op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld. Indien de aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de score bepaald door de investeringscategorie waarvoor de meeste subsidie wordt aangevraagd.

POP3-subsidie aanvragen?

Wil jij weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf? Onze adviseurs Agrarisch hebben veel ervaring met het aanvragen van POP3-regelingen op gebied van innovatie en modernisering, waterbeheer en jonge boeren en helpen je graag de subsidiemogelijkheden in beeld te krijgen. Neem contact op met subsidieadviseur Marco Laarman via 038 – 853 13 85 of gebruik ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Marco

Ook interessant