Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

13 april 2022, 12:02Aangepast 6 mei 2022, 12:53

Agrarische ondernemers in Friesland kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf van installaties en machines die bijdragen aan de waterkwaliteit en transitie naar een toekomstbestendig landbouwbedrijf. Tot en met 27 oktober 2022 kunnen landbouwers subsidie aanvragen met de subsidieregeling POP3 Fysieke investeringen voor waterkwaliteit en transitie op Friese landbouwbedrijven.

Waarvoor kan ik POP3-subsidie ontvangen?

De POP3-regeling in Friesland biedt subsidie voor investeringen van de investeringslijst in de volgende categorieën:

 • Systemen voor alternatieven – of de vermindering van gebruik of emissies – voor gewasbeschermingsmiddelen en andere bestrijdingsmiddelen
 • Machine voor spitten, zaaien, poten en planten zonder extra grondbewerking
 • Machines voor ondiepe (maximaal 18 cm) of niet-kerende grondbewerking
 • Voorzieningen voor weidegang
 • Technieken om bodemverdichting tegen te gaan
 • (Aangepaste) machines voor strokenteelt/pixelteelt en agroforestry en nieuwe teelten zoals eiwitten.

Op de volledige investeringslijst staat meer informatie over de investeringscategorieën.

Hoeveel bedraagt de POP3-subsidie van Provincie Fryslân?

De subsidie bedraagt 40% van de investeringskosten voor bovenstaande categorieën. Het subsidiebedrag is minimaal € 10.000 en maximaal € 100.000. Het subsidieplafond is verdeeld in drie tracés van € 1.266.000.

Belangrijkste voorwaarden subsidieaanvraag POP3 Friesland

 • De aanvragen worden gerangschikt op basis van de score van de gekozen investeringscategorie. Bij meerdere investeringen wordt het gemiddelde van de punten bepaald voor de ranking.
 • Het minimale subsidiebedrag is € 10.000.
 • Het maximale subsidiebedrag van een individuele landbouwer is € 100.000 per aanvraag.
 • Voor deze subsidie komen zowel individuele landbouwers als groepen van landbouwers in aanmerking. Onder een groep wordt een groep van minimaal drie landbouwers verstaan.
 • Voor een aanvraag door een samenwerkingsverband geldt een maximale subsidie van € 100.000 per deelnemer.
 • Per landbouwbedrijf kun je één keer subsidie aanvragen.
 • Een verzoek tot vaststelling van de subsidie moet uiterlijk 30 juni 2024 zijn ingediend.
 • Groepen landbouwers krijgen een extra punt bij de beoordeling van de aanvraag.
 • Aanvragen van biologische, biologisch dynamische of boeren in omschakeling krijgen een extra punt bij de beoordeling van de aanvraag.

Waar moet ik rekening mee houden bij een subsidieaanvraag?

De beoordeling gaat op basis van het tenderprincipe. Dit houdt in dat alle ingediende aanvragen worden beoordeeld op aansluiting bij de criteria van de regeling. De aanvragen worden dus niet op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Indien de aanvraag uit meerdere investeringen bestaat, is de investeringscategorie waarvoor de meeste subsidie wordt aangevraagd bepalend.

POP3-subsidie aanvragen?

Wil jij weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf? Onze adviseurs Agrarisch hebben veel ervaring met het aanvragen van POP3-regelingen op gebied van innovatie en modernisering, waterbeheer en jonge boeren en helpen je graag de subsidiemogelijkheden in beeld te krijgen. Neem contact op met subsidieadviseur Marco Laarman via 038 – 853 13 85 of gebruik ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Marco

Ook interessant