Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

22 februari 2023, 08:00Aangepast 1 mei 2023, 16:49

De openstellingsronde 2023 voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is uitgesteld tot september 2023. Hou onze site in de gaten of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Met meerdere openstellingsrondes in 2023 gaat de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) opnieuw open. Er is een openstellingsbudget van € 8 miljard beschikbaar voor 2023. Als het volledige budget wordt aangevraagd en gerealiseerd levert dit naar verwachting een CO2-besparing van 4 megaton op in 2030.

Openstelling 2023 SDE++ fasen en fasegrenzen

De openstellingsronde 2023 voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is uitgesteld tot september 2023.

De subsidieregeling SDE++ verloopt in vijf fasen. In 2023 is de regeling open voor aanvragen van 6 juni tot en met 6 juli 2023. De maximale subsidiebehoefte neemt per fase toe. Zie voor de fasegrenzen de tabel hieronder. De maximale subsidiebehoefte voor 2023 is € 400 per vermeden ton CO2. Projecten met een hogere subsidiebehoefte kunnen ook gebruikmaken van de SDE++. Hiervoor wordt niet de gehele onrendabele top vergoed. De subsidie heeft een looptijd van 12 of 15 jaar, afhankelijk van de categorie.

Fasen en fasegrenzen SDE++ 2023

Fase Start- en einddatum Fasegrens subsidie-intensiteit
Fase 1 september 17:00 uur € 90 per ton CO2
Fase 2 volgt € 180 per ton CO2
Fase 3 volgt € 240 per ton CO2
Fase 4 volgt € 300 per ton CO2
Fase 5 volgt € 400 per ton CO2

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als er op een dag meer aanvragen binnenkomen dan er budget beschikbaar is, worden de aanvragen van die dag gerangschikt op basis van de subsidie-intensiteit.

Voor welke categorieën kan ik SDE++ aanvragen?

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-reducerende technieken. De categorieën en technieken die in 2023 onder de SDE++ vallen:

Hernieuwbare elektriciteit

 • Water
 • Wind
 • Zon
 • Osmose

Hernieuwbare warmte (WKK)

 • Biomassa
 • Compostering champost
 • Geothermie
 • Zonthermie

Hernieuwbaar gas

 • Biomassa

CO2-arme warmte

 • Aquatermie
 • Daglichtkas
 • Zon-PVT panelen met warmtepomp
 • Elektrische-boiler
 • Geothermie
 • Restwarmte
 • Grootschalige warmtepomp voor industriële processen

CO2-arme productie

 • CO2-afvang en opslag
 • CO2-afvang en gebruik
 • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
 • Waterstof door elektrolyse

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor SDE++ in 2023?

Hekjes

In 2023 worden ‘hekjes’ geïntroduceerd in SDE++-regeling.  Met een hekje rond een deel van het budget wordt een minimaal bedrag voor een specifieke categorie gereserveerd. Daardoor komen technieken die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de langere termijn voor de energietransitie noodzakelijk, vaker aan bod. Om die reden wordt de maximale subsidie binnen de hekjes ook verhoogd van € 300 naar € 400 per ton CO2. De hekjes bestaan uit drie categorieën:

 • Lage temperatuurwarmte (bijvoorbeeld zon- en aquathermie)
 • Hogetemperatuurwarmte (bijvoorbeeld ultradiepe geothermie en elektrische boilers)
 • Moleculen (bijvoorbeeld groen gas en hernieuwbare brandstoffen).

Voor alle drie de categorieën is € 750 miljoen gereserveerd. Kosteneffectieve projecten komen binnen de hekjes eerder aan bod.

Toevoeging van lucht-water-warmtepomp

Dit jaar wordt de lucht-water-warmtepomp, waarmee warmte uit de buitenlucht wordt gebruikt voor het verwarmen van water, voor het eerst toegevoegd voor bedrijven en organisaties. Zoals hierboven vermeld gaan de overige categorieën die in 2022 ook in aanmerking kwamen in 2023 opnieuw open.

Basisbedragen voor zonnepanelen tientallen procenten hoger

De basisbedragen voor zonnepanelen wordt met tientallen procenten verhoogt vanwege de gestegen kosten. De bedragen per fase voor onder andere zonnepanelen zijn nog niet bekend. Zodra er meer bekend is wordt dit bericht aangevuld. Hou onze site in de gaten of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

‘Oude’ projecten mogen opnieuw subsidie aanvragen vanwege hogere kosten

Projecten met een bestaande subsidiebeschikking die nog niet gebouwd zijn vanwege de hogere kosten kunnen, als het niet haalbaar is om het project te realiseren, in 2023 een nieuwe en hogere subsidie aanvragen. Het is wel een voorwaarde bij het doen van een nieuwe aanvraag om de bestaande beschikking in te trekken met een toelichtende motivatie.

SDE++ subsidie aanvragen?

Onze subsidieadviseurs hebben veel ervaring met SDE-aanvragen en helpen je graag. Neem vrijblijvend contact op met Wilco Ruitenberg, Marco Laarman en Martijn Drent via 038 – 853 13 85. Je kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Martijn Mijn subsidievraag