Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

5 april 2021, 08:34Aangepast 23 juli 2021, 18:33

De investeringsmodule van de regeling voor brongerichte verduurzaming voor stal- en managementmaatregelen (Sbv) biedt subsidie voor pluimveehouders die investeren in bewezen technieken voor de emissiereductie van fijnstof. De subsidie bedraagt 40% tot wel 80% van de subsidiabele investeringen.

De investeringsmodule van de Sbv is een tweejaarlijks terugkerende regeling. De openstelling voor de pluimveehouderij  loopt van 19 april tot en met 31 mei 2021. In volgende openstellingen komt de subsidie ook beschikbaar voor andere sectoren zoals melkvee, varkens, melkgeiten en vleeskalveren.

Waar kan ik als pluimveehouder subsidie voor aanvragen?

De investeringsmodule richt zich op investeringen in bewezen fijnstofreducerende technieken. In aanmerking voor subsidie komen kosten voor de aanschaf en het gebruiksklaar maken van één of meer van de volgende staltechnieken in de pluimveehouderij:

Sector Staltechniek Emissiereductie fijnstof Volgens RAV
Vleeskuikens Ionisatiesysteem met
negatieve coronadraden
49% RAV E 7.2, BWL 2009.18.V1
Leghennen Strooiselschuif bij
volièrehuisvesting
20% RAV E 7.10, BWL 2017.03
Vleeskuikens, leghennen
en kalkoenen
Positieve ionisatie met
koolstofborsteltjes
31% RAV E 7.15 / F 6.11, BWL 2020.03
Vleeskuikens Negatieve ionisatie met coronadraden,
met 40 emitters per meter (prikkeldraad)
52% RAV E 7.16, BWL 2020.04
Vleeskuikens Positieve ionisatie door middel van
ionisatie-units met ingebouwde
coronadraden en collectoroppervlak
16% RAV E 7.17, BWL 2020.05

 

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor de investeringsmodule?

  • Je bent pluimveehouder (sectoren vleeskuikens, leghennen en kalkoenen).
  • De investering zorgt voor minimaal 45% minder fijnstof, eventueel in combinatie met een al aanwezige fijnstof reducerende techniek, bijvoorbeeld een warmtewisselaar.
  • De nieuwe techniek wordt binnen drie jaar na toekenning van de subsidie geïnstalleerd.
  • Het subsidiebedrag is minimaal € 4.000.

Hoeveel bedraagt de subsidie voor pluimveehouders?

Standaard worden 40% van de subsidiabele kosten vergoed. Dit wordt verhoogd met 20% voor elk van de onderstaande punten:

  • Je bent onder de 41 jaar of maximaal 5 jaar landbouwer.
  • Er worden extra kosten gemaakt om de natuurlijke omgeving, de hygiëne of het dierenwelzijn te verbeteren.

Als beide punten gelden, wordt het subsidiepercentage met 40% verhoogd.

Maximale subsidie:

  • € 50.000 voor iedere pluimveestal.
  • € 200.000 voor iedere locatie van een pluimveehouderij.
  • € 500.000 voor iedere pluimveehouderij.

Voor deze openstellingsperiode is in totaal € 7 miljoen beschikbaar voor pluimveehouders.

Hoe wordt mijn subsidieaanvraag beoordeeld?

De beoordeling gaat op basis van een tender. Wanneer het budget wordt overschreven, krijgen bedrijven in een pluimveedichtgebied voorrang.

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen nieuwbouw of bestaande stallen zoals in 2020 het geval was.

Sbv-subsidie aanvragen?

Tot en met 2024 kun je twee keer per jaar subsidie aanvragen. De openstelling loopt van 19 april tot en met 31 mei 2021 17:00 uur en is alleen gericht op pluimveehouders. In volgende openstellingen komt de subsidie ook beschikbaar voor andere sectoren zoals melkvee, varkens, melkgeiten en vleeskalveren.

Ben je benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met een van de subsidieadviseurs Agrarisch: Marco Laarman of Wilco Ruitenberg. Dat kan via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Marco

Ook interessant