Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

1 december 2020, 11:12Aangepast 17 november 2021, 14:48

Vanaf 4 januari 2021 is subsidie beschikbaar voor ondernemers die innovaties willen ontwikkelen, testen en demonstreren die bijdragen aan kringlooplandbouw. De subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van vouchers met een subsidiepercentage tot 100% en maximaal € 75.000. Deze vouchers kunnen ingezet worden bij de Boerderij van de Toekomst .

Wat is de Boerderij van de Toekomst?

De Boerderij van de Toekomst (BvdT) is een proefbedrijf met 25 hectare in de provincie Flevoland met als missie een bijdrage te leveren aan de transitie naar kringlooplandbouw. Het is een initiatief van het ministerie van LNV, Wageningen Research (WR) en de provincie Flevoland. De BvdT werkt met vijf innovatiethema’s:

  1. Agro-ecologie
  2. Data en technologie
  3. Energieproductie, -opslag en -gebruik
  4. Circulariteit en reststromen
  5. Transitiemanagement

Belangrijk om te weten is dat het niet per se hoeft te gaan om innovaties in de biologische landbouw. Ook het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest valt onder de doelen van de BvdT en dus deze subsidie.

Opzet van de regeling

Deze subsidieregeling is een erg mooie kans om een innovatie te versnellen en deze samen met wetenschappers en experts te ontwikkelen in een praktijkomgeving. Een vereiste is wel dat het project bijdraagt aan één van de vijf genoemde innovatiethema’s van de BvdT.

Het idee achter deze regeling is om de faciliteiten van de BvdT voor een grotere groep ondernemers bereikbaar te maken. Afhankelijk van de fase waar het innovatietraject zich in bevindt, kun je één van de onderstaande vouchers aanvragen:

Haalbaarheidsvoucher

De haalbaarheidsvoucher kan worden gebruikt voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van de BvdT om de technische en economische haalbaarheid van een innovatie-idee te toetsen. Met deze voucher krijg je ten hoogste 90% van de door WR gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 10.000.

R&D-voucher

De R&D-voucher is bedoeld voor de externe kosten die je als aanvrager maakt om een prototype te ontwikkelen en te testen in lab- en praktijkomgeving. Met deze voucher krijg je ten hoogste 100% van de door WR gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 75.000. Daarnaast krijg je ten hoogste 50% van overige externe kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 25.000.

Pilotvoucher

De pilotvoucher kan worden gebruikt voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van BvdT om een innovatie in de praktijk te testen en valideren. Met deze voucher krijg je ten hoogste 100% van de door WR gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 25.000.

Subsidie aanvragen?

De enige eis aan de aanvrager is dat deze een in de EU gevestigde onderneming is. Zolang het dus aansluit bij de vijf thema’s kan iedereen met zijn of haar idee uit de voeten!

Neem gerust contact op, ook als je twijfelt of je idee wel aansluit bij de doelen van deze regeling. We bekijken graag wat er mogelijk is! Neem contact op met onze subsidieadviseurs Agrarisch Marco Laarman of Wilco Ruitenberg. Dat kan via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Stel jouw subsidievraag aan WilcoMijn subsidievraag

Ook interessant