Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

13 april 2022, 11:41Aangepast 8 juli 2022, 13:27

Om de stikstofproblemen in Nederland aan te pakken heeft de Provincie Gelderland een nieuwe subsidieregeling geïntroduceerd om investeringen in stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen te bevorderen. De regeling is geopend tot 31 december 2023.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

De regeling Innovatie en modernisering stikstof Provincie Gelderland bestaat uit twee onderdelen:

Investeringen in bewezen stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen

Dit onderdeel biedt subsidie voor een project gericht op de inrichting of herinrichting van een stalsysteem waarvan de toepassing leidt tot reductie van stikstofemissie binnen de veehouderijlocatie. De subsidie is voor nieuwe bewezen technieken die leiden tot brongerichte reductie van stikstofemissie in een stalsysteem, of voor een combinatie van één van de brongerichte maatregelen en een nageschakelde techniek.

De regeling is gericht op bedrijven met de stikstofdepositie van de gehele veehouderijlocatie op één van de volgende Natura-2000 gebieden: Veluwe, Rijntakken of de Achterhoek.

Deze subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, te verhogen met 20% voor jonge landbouwers. De maximale bijdrage voor modernisering is € 150.000. Dit is afhankelijk van het percentage waarmee de toegestane stikstofemissie wordt verlaagd.

Investeringen in NIET-bewezen brongerichte stikstofreducerende innovaties in stalsystemen

Een innovatieproject bestaat uit meerdere fasen: een onderzoeks- en ontwikkelingsfase, een emissiemetingenfase en een resterende productieve levensduurfase. Dit onderdeel is bedoeld voor een samenwerkingsverband bestaande uit minimaal één veehouderij en één onderzoeksorganisatie.

De regeling is gericht op bedrijven met de stikstofdepositie van de gehele veehouderijlocatie op één van de volgende Natura-2000 gebieden: Veluwe, Rijntakken of de Achterhoek.

Voor het onderdeel innovatie is de maximale bijdrage:

  • voor de onderzoeks- en ontwikkelingsfase ten hoogste € 100.000 per veehouderijlocatie in een innovatieproject, met een maximum van € 400.000 per aanvraag;
  • voor de emissiemetingenfase is de bijdrage 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 120.000 per veehouderijlocatie en maximaal € 480.000 per aanvraag.
  • Voor de resterende productieve levensduurfase bedraagt de subsidie ten hoogste € 200.000 per veehouderijlocatie in een innovatieproject en maximaal € 800.000 per aanvraag.

Wil je niets missen op subsidiegebied? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Subsidie voor stikstofreductie aanvragen?

Heb je vragen of ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw onderneming? Neem dan contact op met subsidieadviseur Agrarisch Martijn Drent via 06 – 10 27 66 60, of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Martijn

Ook interessant