Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

2 september 2022, 12:16Aangepast 13 september 2022, 09:48

De POP3-regeling ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering’ is in de provincie Utrecht open vanaf 12 september tot en met 21 oktober 2022. Er is in totaal € 1 miljoen beschikbaar. Met deze regeling stimuleert de provincie investeringen die bijdragen aan een duurzame landbouw.

Waarvoor kan ik POP3-subsidie ontvangen in Utrecht?

Agrariërs kunnen individueel of als samenwerkingsverband subsidie aanvragen voor investeringen op gebied van:

 • Mestopslag en mestaanwending
 • Aanpassen huisvesting en bedrijfsvoering
 • Mechanische mestscheidingsinstallatie
 • Mengteelten zoals strokenteelt/pixelteelt/agroforestry en nieuwe teelten zoals eiwitten
 • Vermindering bodemverdichting door ondiepe, niet kerende grondbewerking, vaste rijpaden en mechanische onkruidbestrijding
 • Zaaimachines of zaaimachine aanpassingen voor vanggewassen en groenbemesters
 • Verwerken enkelvoudig (gerst, tarwe, mineralenmengels) krachtvoer
 • Machine voor het combineren van grondbewerking, spitten en/of zaaien en poten/planten
 • Hooidrooginstallatie
 • Verwerken en toepassen van organisch restmateriaal
 • Niet digitale voorzieningen voor weidegang
 • Opslagplaatsen ten behoeve van verwerking organische materiaal tot compost en/of bokashi

In de investeringslijst staan de precieze investeringen en voorwaarden.

Hoeveel bedraagt de POP3-subsidie van provincie Utrecht?

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten uit bovenstaande categorieën. Het minimum subsidiebedrag bedraagt € 10.000 en het maximum is € 100.000. Het minimale investeringsbedrag is dus € 25.000. Het totale beschikbare budget is € 1 miljoen.

Beoordeling en rangschikking subsidieaanvragen

De selectie van projecten vindt plaats op basis van een tendermethode. Dat betekent dat alle ingediende projecten binnen de openstellingsperiode die voldoen aan de subsidievoorwaarden worden beoordeeld. Rangschikking vindt plaats op basis van de punten per investeringscategorie.

POP3-subsidie in Utrecht aanvragen?

Wil jij weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf in de provincie Utrecht? Onze adviseurs Agrarisch hebben veel ervaring met het aanvragen van POP3-regelingen. Zij helpen je graag de subsidiemogelijkheden in beeld te krijgen. Neem contact op met subsidieadviseur Martijn Drent via 038 – 853 13 85 of gebruik ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Martijn

Ook interessant