Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

3 januari 2023, 13:19Aangepast 5 april 2023, 09:23

De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) blijft in 2023 de subsidie voor warmtepompen, zonneboilers, PV-installaties (zonnepanelen) en kleinschalige windturbines. ISDE-subsidie aanvragen voor deze installaties voor duurzame energieopwekking kan alleen bij bestaande bouw. Nieuwbouw is uitgesloten. De realisatietermijn is voor aanvragen vanaf 2023 verlengd van 12 naar 24 maanden.

Hoe ziet de ISDE 2023 eruit?

De ISDE subsidieert kleine installaties voor duurzame energieproductie die geen gebruik kunnen maken van andere subsidieregelingen, zoals de SDE++. Voor 2023 is er € 350 miljoen budget beschikbaar. Voor investeringen in de productie van hernieuwbare elektriciteit met PV-installaties en windturbines is een apart budget van € 30 miljoen. Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidie aanvragen kan van 2 januari tot en met 31 december 2023. ISDE-subsidie aanvragen moet vóór de koopverplichting of opdrachtverstrekking. Voor aanvragen vanaf 2023 geldt na een afgegeven beschikking een termijn van 24 maanden om de investering te realiseren.

Subsidie voor duurzame energieproductie

Je kunt als zakelijke investeerder in bestaande bouw vier investeringscategorieën onderscheiden:

  • Warmtepompen
  • Zonneboilers
  • PV-installaties (zonnepanelen)
  • Windturbines (kleinschalig)

Let op: 2023 is voorlopig het laatste jaar om subsidie aan te vragen voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Wees er dus snel bij!

Subsidie voor warmtepompen

De ISDE blijft in 2023 subsidie bieden voor warmtepompen (tot 400 kW) in bestaande bouw. Voor geschakelde installaties geldt een gezamenlijk maximum van een thermisch vermogen van 500 kW. ISDE-subsidie voor warmtepompen bij nieuwbouw is uitgesloten. De onderstaande type warmtepompen komen voor subsidie in aanmerking:

  • Lucht/water warmtepomp
  • Water/water warmtepomp
  • Grond(Brine)/water warmtepomp

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type en vermogen van de warmtepomp. De eisen aan warmtepompen zijn grotendeels gelijk gebleven aan 2022. Wel zijn de subsidievoordelen per kW (afhankelijk van efficiëntie) verhoogd.

Warmtepompen worden ook binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA) gesubsidieerd. Het voordeel van de EIA is dat deze regeling ook voor nieuwbouw geldt. ISDE en EIA kunnen niet voor dezelfde investering worden benut.

Subsidie voor zonneboilers

Zonneboilers met een apertuuroppervlakte tot 200 m2 bedoeld voor warm tapwater (eventueel in combinatie met ruimteverwarming) zijn subsidiabel binnen de ISDE. Grotere productie-installaties kunnen mogelijk gebruikmaken van de SDE++-regeling.

De subsidie wordt berekend op basis van de jaarlijkse zonne-energiebijdrage en het apertuuroppervlak.

Subsidie voor zonnepanelen (PV-installaties)

PV-installaties die zijn aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting en een opwekvermogen hebben vanaf 15 kWp worden gesubsidieerd binnen de ISDE. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal kWp (gezamenlijk) opwekvermogen.

Dergelijke PV-installaties (kleinverbruikersaansluiting en minimaal 15 kWp) worden ook binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA) gesubsidieerd. Het voordeel van de EIA is dat deze regeling ook voor nieuwbouw geldt. Je mag de ISDE en de EIA echter niet stapelen. Wij zoeken uit welke subsidieregeling het best bij jouw investering of project past. Ook voor de PV-installatie kan ISDE en EIA niet voor dezelfde investering worden benut.

Grotere energieopwekkingsinstallaties (en installaties aangesloten op een grootverbruikersaansluiting) kunnen mogelijk gebruikmaken van de SDE++-regeling.

Subsidie voor windturbines

Naast PV-installaties komen ook investeringen in één of meer windturbines in aanmerking voor subsidie. Voorwaarde is ook hier dat het gaat om een kleinverbruikersaansluiting.

Vereniging van Eigenaars (VvE) via nieuwe regeling SVVE

Vanaf 2023 kunnen VvE’s subsidie voor warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten (voorheen ISDE) en investeringen in advies en isolatie (voorheen SEEH) aanvragen via één regeling: de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE).

Let op: VvE’s kunnen in 2023 nog wel ISDE aanvragen voor zonnepanelen en kleine windturbines.

ISDE 2023 aanvragen?

We helpen je graag bij het inventariseren van jouw investering(en) en een subsidieaanvraag. Neem hiervoor contact op met één van onze adviseurs via 053 – 434 85 12 (locatie Enschede) of 038 – 853 13 85 (locatie Zwolle) of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Jasper

Ook interessant