Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

27 december 2019, 10:05Aangepast 7 januari 2020, 16:23

Op 27 december 2019 publiceerde de RVO de nieuwe Milieulijst voor 2020. Hierop staan 52 nieuwe bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en vervallen 23 bedrijfsmiddelen uit 2019. Ook wordt jaarlijks de formulering van veel bedrijfsmiddelen versoepeld of aangescherpt. We bespreken de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten voor de gebouwde omgeving.

Voor specifieke mogelijkheden voor de landbouw, lees hier het artikel van Subvention Agrarisch.

Focus op circulaire gebouwen en gebouwdelen

Met de introductie van de bedrijfsmiddelcodes voor circulaire utiliteitsgebouwen in 2019 kwam de focus van de Milieu-investeringsaftrek meer op circulair bouwen te liggen. Die trend wordt in 2020 doorgezet met de subsidiemogelijkheid voor circulaire woningen (zakelijke investeerders) en specifieke onderdelen in een gebouw.

Onderstaande tabel is een overzicht van de bedrijfsmiddelen met bijbehorende percentages en bedragen.

Hoe ziet de Milieu-investeringsaftrek er in 2020 uit?

De percentages binnen de Milieu-investeringsaftrek blijven in 2020 ongewijzigd. Afhankelijk van de categorie komt een investering of bedrijfsmiddel in aanmerking voor 13,5%, 27% of 36% investeringsaftrek. Het budget gaat wel omhoog naar € 124 miljoen. Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is wederom € 25 miljoen beschikbaar waarmee ook in 2020 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.

Bedrijfsmiddel % MIA Aftopping per m2 BVO Nettovoordeel* per m2
Circulair utiliteitsgebouw(deel) met EPC-eis 36% € 1.200 € 108
Circulair utiliteitsgebouw met industriefunctie 27% € 600 tot € 900 € 40,50 tot € 60,75
Circulaire woning 36% € 1.200 € 108

* Nettovoordeel berekend met bijbehorend percentage Milieu-investeringsaftrek en 25% vennootschapsbelasting.

Naast circulaire gebouwen of gebouwdelen komen onderstaande bedrijfsmiddelen in 2020 in aanmerking voor fiscale stimulering:

  • circulaire gevel voor een utiliteitsgebouw met terugnamegarantie;
  • modulair herbruikbaar wandsysteem met terugnamegarantie;
  • circulaire keuken met terugnamegarantie;
  • circulaire PV-panelen met terugnamegarantie;
  • inpandig muurbegroeiingssysteem.

Nieuwbouw en renovatie met gebouwkeurmerk BREEAM, GPR of LEED

In 2020 worden alle utiliteitsgebouwen met industriefunctie, waaronder ook koel- en vrieshuizen, met een duurzaam gebouwkeurmerk (BREEAM, GPR of LEED) weer gesubsidieerd. Hierbij wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen verwarmde en onverwarmde gebouwen!

Een nieuwe voorwaarde is dat het dak van het gebouw(deel) met industriefunctie voor tenminste 80% bestaat uit een vegetatiedak. Dit vegetatiedak moet voor minimaal 50% voorzieningen hebben voor (toekomstige) duurzame energieopwekking, bijvoorbeeld zonnepanelen. Denk hierbij aan dak doorvoer voor elektrakabels en solide dakconstructie. De voorwaarden voor utiliteitsgebouwen of gebouwdelen met EPC-eis zijn niet gewijzigd.

Afhankelijk van de mate van duurzaamheid van de nieuwbouw of renovatie is het aftrekpercentage 13,5% of 27% over het afgetopte bedrag per vierkante meter bruto vloeroppervlak (BVO). Voor het deel van het gebouw met industriefunctie is het maximale bedrag afgetopt op € 400 per m² BVO.

Voor gebouwen of gebouwdelen zonder industriefunctie is dit € 600 (denk aan kantoor-, logies- of bijeenkomstfunctie). Het nettovoordeel varieert hiermee van € 13,50 tot € 40,50 per m² BVO.

Doelstelling Milieu-investeringsaftrek voor de gebouwde omgeving

Met de stimulering van circulaire gebouwen en de verplichting tot het toepassen van een vegetatiedak wordt een bijdrage geleverd aan de reductie van broeikasgassen, grondstoffenbesparing en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

Milieu-investeringsaftrek 2020 aanvragen?

Wil jij meer weten over de subsidiemogelijkheden en voorwaarden in 2020, neem dan vrijblijvend contact op met Thijs Vaneker via 053 – 434 85 12 of Ruud Lenderink via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Ruud

Ook interessant