Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

21 december 2020, 11:40Aangepast 23 februari 2021, 09:10

Op 18 december 2020 publiceerde de RVO de nieuwe Milieulijst voor 2021. Hierop staan 52 nieuwe bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en vervallen 23 bedrijfsmiddelen uit 2020. Ook wordt jaarlijks de formulering van veel bedrijfsmiddelen versoepeld of aangescherpt. De wijzigingen laten meer kansen voor duurzaam en circulair ondernemen zien. We bespreken de belangrijkste punten.

Zie de subsidiemogelijkheden voor jouw sector hieronder:

>> Vastgoed
>> Industrie
>> Agrarisch
>> Woningcorporaties

MIA/Vamil voor de industrie

Subsidie voor recycling en een circulaire economie

De Milieulijst 2021 biedt meer mogelijkheden voor ondernemers die investeren in een circulaire economie. In 2021 komen productieapparatuur voor recyclebare kunststof verpakkingen en voorzieningen voor het opnieuw gebruiken van verpakkingen in aanmerking voor MIA. Ook het verwerken van gerecyclede grondstoffen in een nieuw product komt in aanmerking. Daarnaast kunnen ondernemers die investeren in het chemisch of mechanisch recyclen van afgedankte kleding een beroep doen op de MIA/Vamil.

>> Bekijk meer voorbeelden van nieuwe bedrijfsmiddelen voor de industrie.

Hoe ziet de Milieu-investeringsaftrek en Vamil er in 2021 uit?

De percentages binnen de Milieu-investeringsaftrek blijven in 2021 ongewijzigd. Afhankelijk van de categorie komt een investering of bedrijfsmiddel in aanmerking voor 13,5%, 27% of 36% investeringsaftrek. Het budget gaat wel omlaag naar € 114 miljoen voor 2021.

Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is wederom € 25 miljoen beschikbaar waarmee ook in 2021 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.

MIA/Vamil voor de landbouw

We zetten de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten van de MIA en Vamil op een rij voor de agrarische sector:

 • Per 1 januari 2021 is de nieuwe Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV 14) van kracht.
 • Nieuwe subsidiemogelijkheden voor elektrische of hybride werktuigen.
 • Apparatuur of voorzieningen voor het combineren van akkerbouw of veeteelt met bomen en struiken nu subsidiabel.
 • Verschillende bedrijfsmiddelen vervallen maar er zijn ook nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd.

Voor een uitgebreidere selectie van de belangrijkste investeringscategorieën en bedrijfsmiddelen voor MIA en Vamil voor de agrarische sector, ga naar het volledige artikel

MIA/Vamil voor woningcorporaties

Elk jaar bieden de MIA en EIA mooie kansen voor woningen van woningcorporaties. De voorwaarden binnen de MIA voor de bouw van circulaire woningen zijn per 2021 aangepast. Ook zijn vier nieuwe investeringen voor woningen toegevoegd aan de Milieulijst 2021, waaronder het isoleren van woningen met kalkhennep.

>> We nemen in dit artikel de subsidiekansen met je door.

MIA/Vamil voor de gebouwde omgeving

Focus op circulaire gebouwen en gebouwdelen

Vanaf 2019 kwam de focus van de Milieu-investeringsaftrek meer op circulair bouwen te liggen met de introductie van de bedrijfsmiddelcodes voor circulaire utiliteitsgebouwen. Om ondernemers meer aan te zetten tot circulaire bouw, komt de verhouding tussen module D en module A van de MPG te vervallen in 2021.

Daarvoor in de plaats komt wel een nieuwe voorwaarde. Er moeten ten minste vijf bouwmaterialen met een ‘categorie 1’ (productkaart NMD) worden toegepast in het gebouw, waarbij uit de productkaart blijkt dat:

 • deze materialen op gewichtsbasis ten minste 50% secundaire grondstoffen bevatten, of;
 • het herbruikbare bouwmaterialen betreffen (anders dan bulkmaterialen als zand, grind en grond als ongebonden bouwstoffen, waarbij in het eindelevensduurscenario sprake is van ten minste 20% producthergebruik), of;
 • een combinatie hiervan.

Ook moet de reductie in milieudruk van het gebruik van de vijf bouwmaterialen worden weergegeven.

Onderstaande tabel is een overzicht van de bedrijfsmiddelen met bijbehorende percentages en bedragen.

Bedrijfsmiddel % MIA Aftopping per m2 bvo Nettovoordeel* per m2
Circulair utiliteitsgebouw(deel) met EPC-eis 36% € 1.200 € 108
Circulair utiliteitsgebouw met industriefunctie 27% € 600 € 40,50
Circulaire woning 36% € 1.200 € 108

* Nettovoordeel berekend met bijbehorend percentage Milieu-investeringsaftrek en 25% vennootschapsbelasting.

Circulaire bedrijfsmiddelen op Milieulijst 2021

Naast circulaire gebouwen of gebouwdelen komen onderstaande bedrijfsmiddelen in aanmerking voor fiscale stimulering met de Milieu-investeringsaftrek:

 • Keramische bakstenen met ten minste 60% gerecycled materiaal
 • Geopolymeer betontegel met ten minste 80% gerecycled materiaal
 • Isolatiemateriaal uit 100% gerecycled polystyreen
 • Kalkhennep op basis van hydraatkalk
 • Circulair tapijt met terugnamegarantie
 • Tapijttegels op basis van 80% gerecycled materiaal

Nieuwbouw en renovatie met gebouwkeurmerk BREEAM, GPR of LEED

In 2021 worden alle utiliteitsgebouwen met industriefunctie, waaronder ook koel- en vrieshuizen, met een duurzaam gebouwkeurmerk (BREEAM, GPR of LEED) weer gesubsidieerd. De bedrijfsmiddelen voor duurzame gebouwen zijn dit jaar aangepast. Dit is een gevolg van het uitbrengen van nieuwe versies van de BREEAM, GPR, LEED BD+C certificeringschema’s.

De eis voor een vegetatiedak voor gebouwen met industriefunctie stuitte op grote bezwaren vanuit de markt. In 2021 zijn daarom meerdere opties opgenomen voor een gebouw(deel) met een industriefunctie. Voor kleinere gebouwen of gebouwen met een vegetatiedak gelden hogere bedragen.

Voorwaarden BREEAM, GPR of LEED

Om in aanmerking te komen voor een gebouwkeurmerk BREEAM, GPR of LEED DB+C moet een gebouw(deel) met industriefunctie aan een van de volgende eisen voldoen:

 1. voorziening voor duurzame energieopwekkingsinstallaties op ten minste 50% van het dakoppervlak, waarbij het totale dakoppervlak is voorzien van witte dakbedekking, of;
 2. voorziening voor duurzame energieopwekkingsinstallaties op ten minste 50% van het dakoppervlak met rondom en tussen de energieopwekkingsinstallaties een vegetatiedak op ten minste 25% van het dakoppervlak, of;
 3. witte dakbedekking en een gevelbegroeiingssysteem op ten minste 20% van het totale geveloppervlak.

Als een gebouw(deel) zonder industriefunctie wordt voorzien van een vegetatiedak op ten minste 75% van het oppervlak, is de aftopping per vierkante meter bvo hoger.

Hoeveel bedraagt de MIA voor utiliteitsgebouwen?

Onderstaande tabel is een overzicht van de utiliteitsgebouw(delen) met bijbehorende maximumbedragen die in aanmerking komen voor Milieu-investeringsaftrek.

Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie
≤ 1.000 m² bvo € 1.200/m² bvo
> 1.000 m² bvo € 600/m² bvo
Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie voorzien van vegetatiedak op ten minste 75% van het dakoppervlak
≤ 1.000 m² bvo € 1.400/m² bvo
> 1.000 m² bvo € 800/m² bvo
Utiliteitsgebouw (deel) met industriefunctie volgens bovenstaand punt 1
5.000 m² bvo € 600/m² bvo
> 5.000 m² bvo € 400/m² bvo
Utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie volgens bovenstaand punt 2 of 3
5.000 m² bvo € 800/m² bvo
> 5.000 m² bvo € 600/m² bvo

Afhankelijk van de mate van duurzaamheid van de nieuwbouw of renovatie is het aftrekpercentage 13,5% of 27% over het afgetopte bedrag per vierkante meter bruto vloeroppervlak (bvo). Het nettovoordeel varieert hiermee van € 13,50 tot € 81 per m² bvo.

Per omgevingsvergunning kan slechts één gebouwdeel met industriefunctie en één gebouwdeel zonder industriefunctie gemeld worden.

Milieu-investeringsaftrek 2021 aanvragen?

Wil jij meer weten over de subsidiemogelijkheden en voorwaarden in 2021, neem dan vrijblijvend contact op met Thijs Vaneker via 053 – 434 85 12 of Ruud Lenderink via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Ruud

Ook interessant