SDE++ 2022: Subsidie voor hernieuwbare energieproductie en CO2-reductie

5 april 2022, 16:30Aangepast 16 mei 2022, 13:16

Met meerdere openstellingsrondes in 2022 gaat de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) opnieuw open. Met een budget van € 13 miljard en een aantal nieuwe categorieën voor CO2-reducerende technieken en duurzame energieproductie is dat fors hoger dan voorgaande jaren.

Openstelling 2022 SDE++ fasen en fasegrenzen

De subsidieregeling SDE++ verloopt in vijf fasen. In 2022 is de regeling langer open voor aanvragen, namelijk van 28 juni tot en met 6 oktober 2022. De maximale subsidiebehoefte neemt per fase toe. Zie voor de fasegrenzen de tabel hieronder. De maximale subsidiebehoefte voor 2022 is € 300 per vermeden ton CO2.

Projecten met een hogere subsidiebehoefte kunnen ook gebruikmaken van de SDE++, echter wordt hiervoor niet de gehele onrendabele top vergoed. De subsidie heeft een looptijd van 12 of 15 jaar, afhankelijk van de categorie.

Fasen en fasegrenzen SDE++ 2022

Fase Start- en einddatum Fasegrens subsidie-intensiteit
Fase 1 28 juni 09:00 uur – 11 juli 17:00 uur € 65 per ton CO2
Fase 2 11 juli 17:00 uur – 29 augustus 17:00 uur € 75 per ton CO2
Fase 3 29 augustus 17:00 uur – 12 september 17:00 uur € 105 per ton CO2
Fase 4 12 september 17:00 uur – 26 september 17:00 uur € 165 per ton CO2
Fase 5 26 september 17:00 uur – 6 oktober 17:00 uur € 300 per ton CO2

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als er op een dag meer aanvragen binnenkomen dan er budget beschikbaar is, worden de aanvragen van die dag gerangschikt op basis van de subsidie-intensiteit.

Voor welke categorieën kan ik SDE++ aanvragen?

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-reducerende technieken. De categorieën en technieken die in 2022 onder de SDE++ vallen:

Hernieuwbare elektriciteit

 • Water
 • Wind
 • Zon
 • Osmose

Hernieuwbare warmte (WKK)

 • Biomassa
 • Compostering champost
 • Geothermie
 • Zonthermie

Hernieuwbaar gas

 • Biomassa

CO2-arme warmte

 • Aquatermie
 • Daglichtkas
 • Zon-PVT panelen met warmtepomp
 • Elektrische-boiler
 • Geothermie
 • Restwarmte
 • Grootschalige warmtepomp voor industriële processen

CO2-arme productie

 • CO2-afvang en opslag
 • CO2-afvang en gebruik
 • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
 • Waterstof door elektrolyse

Hoeveel bedraagt de subsidie voor zonnepanelen?

Zoals hierboven aangegeven, wordt de SDE++ gefaseerd opengesteld met fasegrenzen uitgedrukt in euro’s per vermeden ton CO2. In de tabel hieronder de omrekening naar euro’s per kWh voor zonnepalen. Voor Zon-PV-installaties kleiner dan 1 MWp is het maximale basisbedrag € 0,0705 per kWh.

Fase 15 kWp en < 1 MWp ≥ 1 MWp
Fase 1 € 0,0705 / kWh € 0,0643 / kWh
Fase 2 € 0,0705 / kWh € 0,0654 / kWh
Fase 3 € 0,0705 / kWh € 0,0670 / kWh
Fase 4 € 0,0705 / kWh € 0,0670 / kWh
Fase 5 € 0,0705 / kWh € 0,0670 / kWh
voorlopig correctiebedrag 2022: netlevering € 0,0374 / kWh € 0,0374 / kWh
voorlopig correctiebedrag 2022: niet-netlevering € 0,0815 / kWh € 0,0716 / kWh

Subsidiebedragen voor categorie Zon-PV gebouwgebonden

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden en bijlagen voor de SDE++ 2022?

 • Per categorie kan één aanvraag worden ingediend per adres van de productie-installatie
 • Ten tijde van een SDE-aanvraag mag de installatie nog niet in gebruik zijn genomen
 • Verplichte bijlagen zijn:
  • Haalbaarheidsstudie (categorie Zon-PV tot 1 MW uitgezonderd)
  • Vergunningen (alle benodigde vergunningen moeten zijn afgegeven ten tijde van de SDE-aanvraag en worden bijgevoegd)
  • Toestemming van de locatie-eigenaar (indien van toepassing)
  • Transportindicatie in geval van een elektriciteitsproducent
  • Legplan zonnepanelen op schaal
  • Verklaring constructeur draagkracht dakconstructie
 • Een grootverbruiksaansluiting van groter dan 3 x 80 ampère
 • Installaties tot 1 MWp worden binnen 2 jaar in gebruik genomen en installatie vanaf 1 MWp binnen 3 jaar
 • Categorieën zon-PV groter dan 1 MWp additioneel gecontacteerd teruglevermogen maximaal 50% van het piekvermogen.

SDE++ subsidie aanvragen?

Onze subsidieadviseurs hebben veel ervaring met SDE-aanvragen en helpen je graag. Neem vrijblijvend contact op met Wilco Ruitenberg via 038 – 853 13 85 of Jasper van Benthem via 053 – 434 85 12. Je kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan WilcoMijn subsidievraag