Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

18 november 2020, 16:02Aangepast 9 december 2021, 11:33

Gebouwen waar meer dan 50% van het gebruiksoppervlak een kantoorfunctie heeft, moet voldoen aan de energielabel-C-verplichting voor 2023. Uit cijfers blijkt dat meer dan de helft van de kantoren in Nederland nog geen energielabel C heeft. Hoe staat jouw gebouw ervoor?

Welke kantoren moeten minimaal energielabel C hebben in 2023?

De verplichting van minimaal energielabel C voor kantoren geldt voor alle gebouwen die:

  • een kantoorfunctie hebben voor meer dan 50% van het totale gebruiksoppervlak;
  • groter zijn dan 100 vierkante meter;
  • over twee jaar nog in gebruik zijn als kantoor (geen sloop, transformatie of onteigening);
  • geen monument zijn.

Wat houdt de energielabelverplichting in?

Het Bouwbesluit bepaalt dat het vanaf 1 januari 2023 verboden is om een kantoor te gebruiken zonder een geldig energielabel met een Energie-Index slechter dan 1,3. Vertaald naar het bekendere energielabel, betekent dit label C of beter (in dit geval A of B).

Waarom moet mijn gebouw voldoen aan de labelverplichting?

De energielabel-C-verplichting is een maatregel die voortkomt uit doelstellingen uit het Energieakkoord en moet een flinke energiebesparing binnen de bebouwde omgeving realiseren. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling voor 49% CO2-emissiereductie in 2030. Vanaf 2030 wordt label A de standaard en in 2050 is een energieneutrale gebouwde omgeving het streven.

Bernhard Scholing, directeur van Subvention, merkt dat veel partijen de ambities uit Klimaat- en Energieakkoord serieuzer nemen. ‘2023 komt snel dichterbij en eigenaren van kantoren en andere utiliteitsgebouwen stellen steeds vaker de vraag hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Dit doen ze overigens niet alleen door de verplichting vanuit de wetgeving, maar ook doordat ze zelf de voordelen ervan inzien.’

Energielabel C voor kantoren 2023 infographic

Hoe kan ik voldoen aan energielabel C?

Een Energieprestatieadvies (EPA) bepaalt het energielabel voor jouw pand en een maatwerkadvies geeft inzicht in concrete verbetermaatregelen met bijbehorende kosten, de verlaging van de energielasten (en CO2-uitstoot) en potentiële labelstappen.

Voor de verduurzaming van je gebouw worden de bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische verbetermogelijkheden in kaart gebracht. Voorbeelden zijn de isolatie van gevels, muren of daken, slimme verlichting, klimaatsystemen en energiezuinige installaties. Daarnaast krijg je inzicht in de mogelijkheden van duurzame energie met bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen.

Start met inventarisatie voor renovatie

Het coronavirus bracht in 2020 opeens veel onzekerheden en kan voor uitstel van voorgenomen plannen zorgen. Maar om te voorkomen dat van uitstel, afstel komt, is het verstandig juist nu alvast te beginnen met inventariseren. Je kunt al een energieprestatieadvies aanvragen waarmee je de verbetermogelijkheden in kaart brengt en het potentiële subsidievoordeel kunt bepalen.

Door jouw gebouw te laten voldoen aan toekomstige duurzaamheidseisen, bespaar je op energiekosten voor jezelf of voor de huurder. Daarnaast verbetert het comfort voor de mensen die er werken en dat biedt een prettigere werkomgeving. Uiteindelijk draagt het bij aan de toekomstbestendigheid en waardevastheid van je gebouw. Daarnaast kun je nu nog gebruikmaken van subsidiemogelijkheden die bij nadering van de deadline in 2023 misschien niet meer bestaan. Een voorbeeld is de bedrijfsmiddelcode ‘Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen’ op de Energielijst.

Van Energie-Index naar NTA 8800

Vanaf 1 januari 2021 wordt de BENG (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) ingevoerd en wordt de huidige rekenmethode vervangen door de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Deze methode gaat dan ook gelden als basis voor het energielabel. De NTA 8800 kent een uitgebreide en genuanceerde bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen, waaronder een specifieker opnameprotocol. Hierdoor kan het zijn dat een adviseur meer tijd kwijt is voor de opname van het gebouw.

In 2020 is er de mogelijkheid om op basis van een EPA-maatwerkadvies voor utiliteitsgebouwen gebruik te maken van de fiscale regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Het is nog niet bekend hoe deze regeling er in 2021 uit gaat zien door de invoering van de NTA 8800.

Energielabel voor jouw gebouw

Benieuwd hoe jouw kantoor een energielabel kan halen of verbeteren? Neem eens contact op met Bernhard Scholing om jouw situatie te bespreken. Bel 038 – 853 13 85 of gebruik het contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan BernhardMijn subsidievraag