Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

11 oktober 2021, 13:09Aangepast 9 november 2021, 15:41

De Europese Commissie heeft naar aanleiding van de COVID-19 pandemie het herstelprogramma EU Next Generation ingesteld. REACT EU is het onderdeel waarmee geld beschikbaar komt om regionale economieën te stimuleren gericht op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel. Subsidieregelingen zijn vooral bedoeld voor het doorontwikkelen van nieuwe concepten, die in potentie al kansrijk zijn, maar door de coronacrisis een vertraging dreigen op te lopen. Bedrijven in de provincies Overijssel en Gelderland kunnen vanaf 15 december 2021 aanvragen indienen.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

In de eerste tranche in april 2021 werd al € 47,7 miljoen aan projecten toegekend. In de tweede tranche REACT EU is € 50 miljoen budget beschikbaar voor ontwikkelingsprojecten, vernieuwende technieken en gedeelde faciliteiten. De inhoudelijke invulling van de tweede openstelling voor REACT EU wordt naar verwachting nog in oktober 2021 bekend.

Subsidie voor ontwikkelingsprojecten

Samenwerkende mkb’ers die investeringen in ontwikkelingsprojecten op het gebied van digitalisering en vergroening, die zorgen voor een veerkrachtig herstel van de economie kunnen rekenen op subsidie. De nadruk ligt hierbij op investeringen in de slimme uitrol van innovatieve technieken en processen. De projecten moeten gericht zijn op een snelle en succesvolle marktintroductie.

Subsidie voor vernieuwende technologieën

Ga je investeren in vernieuwende technologieën die voor energie- of milieubesparend zijn? Dan komen ook die investeringen in aanmerking voor subsidie vanuit het herstelfonds. Denk daarbij aan slimme systemen voor distributie of energieopslag, het verminderen of hergebruiken van grondstoffen en het vervangen van fossiele grondstoffen door biologische varianten.

Subsidie voor gedeelde faciliteiten

In de categorie gedeelde faciliteiten gaat het om investeringen in faciliteiten (geen onroerend goed) met als doel om mkb-ondernemingen de mogelijkheid te geven nieuwe ideeën en producten op een toegankelijke manier te testen, door te ontwikkelen en op te schalen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

  • Subsidie aanvragen kan vanaf 15 december 2021, toekenning vindt plaats op basis van first come, first serve. Door de grote interesse is de verwachting dat het budget op de eerste dag al uitgeput raakt. Het is daarom cruciaal een aanvraag goed voor te bereiden en op de dag van opening in te dienen.
  • Het minimale subsidiebedrag is € 600.000, wat betekent dat een flinke eigen investering nodig is.
  • Projecten moeten uiterlijk 31 december 2023 afgerond zijn.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De eerste berichten geven aan, dat het subsidiepercentage maximaal 50% bedraagt met een maximum van € 5 miljoen per project. Het minimale subsidiebedrag is € 600.000, wat betekent dat een flinke minimale investering (afhankelijk van het subsidiepercentage).

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Bij het beoordelen van subsidieaanvragen wordt zoveel mogelijk vastgehouden aan de bestaande EFRO-systematiek. Dat betekent dat projecten worden beoordeeld op basis van het principe first come, first serve (wie het eerst komt, het eerst maalt).

Hierbij moet je wel een bepaald minimum aan punten behalen op vijf criteria: bijdrage aan de doelstelling van het programma, innovatie, business case, kwaliteit van de aanvraag en duurzame ontwikkeling.

REACT EU-subsidie aanvragen?

Benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor jouw project? Neem dan contact op met Kathleen Bos via 053 – 434 85 12 of Maarten Wassing via 038 – 853 13 85. Je kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier. In verband met de grote interesse en beoordeling op volgorde van binnenkomst is het belangrijk snel actie te ondernemen.

Onze adviseurs zijn benieuwd naar jouw ambities en bekijken of je voor subsidie in aanmerking komt.

Subsidie voor andere regio’s via Kansen voor West II

Kansen voor West II, het samenwerkingsverband van de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht), heeft vergelijkbare eigen openstellingen voor deze subsidie. Neem contact met ons op voor de subsidiekansen.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Maarten

Ook interessant